معاون نظارتي بانك مركزي با بيان جزيياتي از بررسي بانك مركزي از مصارف ارزي بانك‌ها گفت: مواردي داريم كه بانك‌ها تخلف كرده‌اند و اسامي آنها منتشر و با آنها به اين صورت برخورد مي‌شود كه يا بايد جريمه اين كار خود را پرداخت كنند يا اين‌كه ارز را پس دهند.

ابراهيم درويشي در مورد بررسي بانك مركزي از مصارف ارزي بانك‌ها عنوان كرد: نتايج اين بررسي‌ها تا پايان هفته منتشر خواهد شد و كل آن انحراف‌ها از بانك‌‌ها خارج مي‌شود. اگر موردي را به ما معرفي كنند يا دستورالعملي را به ما ابلاغ كنند ما آن را پيگيري خواهيم كرد.

وي ادامه داد: نزديك دو ماه است كه 80 نفر را فرستاديم تا ارزي را كه بانك‌ها سال گذشته دادند كنترل ‌كنند و فكر مي‌كنم تا آخر اين هفته گزارشي منتشر شود و هر بانكي كه تخلف داشته باشد را خواهيم خواست تا در اين مورد توضيحاتي بدهد.

معاون نظارتي بانك مركزي متذكر شد: بانك متخلف يا بايد جريمه اين كار خود را بدهد يا اين‌كه ارز را پس دهد.

درويشي در ادامه با بيان اين‌كه گزارش‌ها در حال نهايي‌شدن است، در پاسخ به اين سوال كه آيا تخلف بانكي احراز شده است؟ توضيح داد: مواردي داريم كه براي بانك‌ها تخلف بوده است. ديكته ننوشته غلط ندارد. اين يعني تخلف هست و اين موضوع تا پايان هفته اعلام مي‌شود و اسامي بانك‌هاي متخلف را اعلام مي‌كنيم.

وي با تاكيد بر اينكه نام هر بانكي كه تخلف كرده باشد را اعلام مي‌كنيم، افزود: اگر به نتيجه برسيم كه بانكي تخلف كرده باشد با آن برخورد مي‌كنيم كه يا بايد ارز را پس دهد و يا اين‌كه جريمه‌ آن را پرداخت كند.