دبیرکل جامعه اسلامی نمایندگان ادوار با اعلام این خبر که تشکل متبوعش بر سر حمایت از کاندیداتوری باهنر به اجماع رسیده است، گفت: جبهه پیروان مکانیزمی برای رسیدن به یک کاندیدای واحد ندارد و تحت نظر جامعتین از میان تمام گزینه‌های مطرح در جریان اصولگرایی یکی را انتخاب خواهد کرد.

محسن کوهکن با اعلام این خبر که جامعه اسلامی نمایندگان ادوار روی حمایت از محمدرضا باهنر به اجماع رسیده‌، گفت: تشکل جامعه اسلامی نمایندگان ادوار روی باهنر به اجماع رسیده است اما سقف حرکت ما در انتخابات مبتنی بر تصمیمات جبهه پیروان است.