تجربه نشان داده است گروه هایی که می خواهند به نحوی سناریوهایی با اتکاء به غرب و با اتکاء به پروژه هایی شبیه تغییر رژیم که در اروپای شرقی اتفاق افتاد و انقلاب های مخملی و غیره در رژیم جمهوری اسلامی اجرا کنند، نمی توانند چنین تغییری را به وجود آورند.

حمید تقوایی، رهبر حزب کمونیست کارگری ایران، روز پنجشنبه 23 فوریه(4 اسفند) در شبکه کمونیستی کانال جدید گفت:
«نیروهای سیاسی مختلفی هستند که آنها هم سرنگونی را مطرح می کنند اما وقتی که دقیق می شویم و بررسی می کنیم که هدف آنها از سرنگونی چیست، می بینیم که ربطی به درد مردم و آزادی ندارد نیروهایی که شبیه یک سناریوهایی همچون یک تغییراتی از بالا و کودتا و یا به قول خودشان براندازی را مطرح می کنند و به این نحو به خیال خودشان می خواهند جمهوری اسلامی را کنار بزنند اینها ربطی به مسائل مردم ندارند این راه و حل ها ممکن نیست.»

وی ادامه داد تجربه نشان داده است گروه هایی که می خواهند به نحوی سناریوهایی با اتکاء به غرب و با اتکاء به پروژه هایی شبیه تغییر رژیم که در اروپای شرقی اتفاق افتاد و انقلاب های مخملی و غیره در رژیم جمهوری اسلامی اجرا کنند، نمی توانند چنین تغییری را به وجود آورند، آنچه که می تواند نظام اسلامی را از پا در آورد عدم تمکین مردم در مقابل آن است.»