جعفر قادري نماينده منتقد دولت در گفت‌و‌گو با مهر گفت: يكي از برنامه‌هاي ما تشكيل شوراي عالي اقتصاد است كه همپاي شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي مسائل اقتصادي كشور را مورد بررسي و تصميم‌گيري قرار دهد. تركيب اين شورا از سه قوه خواهد بود تا سه قوه با هم در خصوص مسائل مهم كشور در حوزه اقتصاد به جمع‌بندي و تصميم‌گيري برسند!

نماينده شيراز تصريح كرد: موضوع ديگر كه در كميسيون بررسي خواهد شد استقلال بانك مركزي است كه بايد تعيين تكليف شود زيرا ضرورت آن كاملاً احساس مي‌شود.

سخنگوي كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي خاطرنشان كرد: موضوع ديگر تأكيد مقام معظم رهبري براي پيگيري اقتصاد مقاومتي در شرايط فعلي كشور است كه حتماً روي آن كار ويژه‌اي خواهد شد.

قادري گفت: از جمله مباحث ديگر اصلاح قانون اصل 44 قانون اساسي و مباحثي مربوط به صندوق توسعه ملي است زيرا مشكلي كه هم‌اكنون در اين باره وجود دارد اين است كه در صندوق توسعه ملي رئيس جمهور تنها تصميم گيرنده است و بايد اين وضعيت تغيير كند!