اخبار بدست آمده از بدهی 46 سفارتخانه خارجی به سازمان تامین اجتماعی حکایت دارد.برخی از سفارتخانه خارجی از اعاده ابلاغیه های صادره و متعاقب آن پرداخت وجوه حق بیمه های معوق بیمه شدگان خود امتناع می نمایند که این امر علاوه بر ایجاد مشکل جهت مراکز و شعبات بیمه ای باعث نارضایتی و سرگردانی بیمه شدگان نیز گردیده است.

براساس لیست واصله تاکنون به 46 سفارتخانه نسبت به بدهی بیمه اجباری کارمندان محلی سفارت و ضرورت پرداخت آن اخطار داده شده که تاکنون هیچگونه توجهی از سوی آن سفارتخانه ها به آن صورت نگرفته است.

برخی سفارتخانه های مهم شامل مالزی ، ژاپن ، اردن ، بحرین ، کانادا ، بزریل ، کره جنوبی و اندونزی در لیست مذکور قرار دارند. هم اکنون سفارتخانه های خارجی در حدود سه میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می باشند.