سيد مرتضي نبوي با بيان اينكه حلقه مديريت در زمان موسوي تنگ بود و او سعه صدري كه بتواند ديدگاه‌هاي مختلف را تحمل كند را نداشت، تصريح كرد: در آن دوران بنده و احمد توكلي براي اينكه لايحه بودجه را در روزنامه منتشره كرده بوديم به دادگاه فراخوانده شديم.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، سيد مرتضي نبوي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام صبح امروز دوشبنه در مراسم نشست پرسش و پاسخ باشگاه توانا طي سخناني با اشاره به روند حضور ميرحسين موسوي در سمت نخست وزيري گفت: پس از فرار بني صدر، شهيد رجايي به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد كه وي نيز شهيد باهنر را به عنوان نخست وزير به مجلس وقت معرفي كرد و مجلس نيز با راي اعتماد، شهيد باهنر را به عنوان نخست وزير معرفي كرد، اما طولي نكشيد كه رئيس جمهور رجايي و نخست وزير باهنر از سوي منافقين به شهادت رسيدند.

مدير مسئول روزنامه رسالت افزود: پس از به شهادت رسيدن شهيدان رجايي و باهنر، رهبر معظم انقلاب در آن زمان به عنوان رئيس جمهور معرفي شدند و ايشان ميرحسين موسوي را به عنوان نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي معرفي كردند و موسوي پس از اخذ راي اعتماد از مجلس وقت به عنوان نخست وزير انتخاب شد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: موسوي در حالي نخست وزير شد كه تقريبا هيچگونه تغييري در كابينه وي نسبت به كابينه شهيد باهنر ديده نمي‌شد و در واقع مي‌توان گفت كه كابينه موسوي ابتكار خودش نبود بلكه همان كابينه كوتاه مدت شهيد باهنر و البته آيت الله مهدوي كني بود.

سيد مرتضي نبوي ادامه داد: زماني كه ما در دولت موسوي وزير حضور داشتيم، به همراه چند نفر از ديگر وزرا با سياست‌هاي اقتصادي دولت مخالف بوديم و اين اختلافات در زماني شدت گرفت و در نهايت منجر به اين شد كه موسوي در دور دوم نخست وزيري خود به جز ولايتي و عسگر اولادي بقيه وزرا را تغيير بدهد.

وي تاكيد كرد: در رابطه با دور دوم نخست وزيري موسوي بايد گفت رئيس جمهوري وقت نمي خواستند كه موسوي را به عنوان نخست وزير به مجلس اعلام كنند چرا كه معتقد بودند هيچ گونه حجت شرعي براي معرفي موسوي ندارند. لذا اين موضوع را را با امام (ره) مطرح كردند.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد: محسن رضايي اخيرا به بنده گفت زماني كه قرار بود موسوي به مجلس معرفي نشود، بنده نزد امام رفته و به امام گفتم كه صلاح جنگ اين است كه موسوي نخست وزير باشد؛ از سوي ديگر نمايندگان مجلس وقت كه گرايش هاي موسوم به چپ داشتند به امام نامه نوشتند كه موسوي نخست وزير شود. لذا امام در پاسخ به نامه نمايندگان گفت كه به عنوان يك شهروند موافق هستم.

نبوي خاطرنشان كرد: زماني كه رئيس جمهور وقت از اظهار نظر امام (ره) اطلاع يافتند، فرمودند كه امام فرموده‌اند به عنوان يك شهروند موافق هستم لذا از امام مي‌خواهم كه به بنده حكم كنند تا موسوي را به عنوان نخست وزير معرفي كنم تا در اين صورت حجت نيز بر من تمام شود، چرا كه بنده حجت شرعي براي معرفي ميرحسين موسوي به عنوان نخست وزير ندارم.

وي افزود: امام (ره) از اينكه به رئيس جمهور وقت حكم كنند كه مير حسين موسوي را به عنوان نخست وزير معرفي كنند، امتناع كردند ولي پس از انجام مذاكراتي بنا بر اين شد كه رئيس جمهور وقت مير حسين موسوي را به عنوان نخست وزير به مجلس معرفي كرده كه در نهايت اين كار را نيز انجام دادند و موسوي براي دومين دوره به عنوان نخست وزير انتخاب شد.

مدير مسئول روزنامه رسالت با اشاره به اينكه بنده و احمد توكلي را براي اينكه لايحه بودجه را در روزنامه منتشره كرده بوديم به دادگاه فرا خواندند، گفت: به دليل اينكه لايحه بودجه كه موسوي مي‌خواست آن را به صورت محرمانه به مجلس ارسال كند را ما در روزنامه رسالت منتشر كرديم. البته اين اقدام كه لايحه بودجه به صورت محرمانه به مجلس ارسال شود مغاير با قانون بود، از اين رو به اين دليل ما را به دادگاه فراخواندند.

سيد مرتضي نبوي ادامه داد: حلقه مديريت در زمان موسوي تنگ بود و موسوي هم سعه صدري كه بتواند ديدگاه‌هاي مختلف را تحمل كند نداشت، حتي موسوي در وزارتخانه‌ها دفتر‌هايي تاسيس كرده بود كه در واقع از آن وزارتخانه‌ها وزير را دور بزنند و مستقيم با آقاي موسوي كار كنند. آن دفاتر در امور دخالت مي‌كردند كه اين موضوع در دور دوم نخست وزيري موسوي گسترده‌تر شده تا جايي كه موسوي براي وزرا شرط مي‌گذاشت كه حتي انتخاب معاونان نيز با جلب نظر وي صورت بگيرد.

وي گفت: دايره موسوي در زمان نخست وزيري بسته بود و خيلي راحت نمي‌شد با وي رابطه پيدا كرد از اين رو ممكن است اين موضوع را امروز هم موسوي همراه خود داشته باشد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه موسوي حتي امام را نيز از استعفاي خود با خبر نكرده بود، گفت: وي بدون اينكه امام را در جريان استعفا خود بگذارد، استعفا داد و ما براي اولين بار استعفاي موسوي را در روزنامه جمهوري اسلامي كه منتسب به خود وي بود، ديديم و حتي چند روز پس از اين استعفا، معلوم نبود كه موسوي كجاست، لذا امام موسوي را فراخوانده و با لحني وي را خطاب كردند كه بايد استعفاي خود را پس بگيريد كه بقيه ماجرا را مي‌توان در صحيفه حضرت امام ديد.

نبوي با اشاره به سياست‌هاي اقتصادي دولت موسوي تاكيد كرد: سياست‌هاي اقتصادي زمان جنگ به طور افراطي دولتي بود كه حتي مي‌توان آثار آن را پس از جنگ هم ملاحظه كرد تا جايي كه امروز برخي از كارشناسان معتقدند كه آن سياست‌ها هنوز هم در صنعت باقي مانده، لذا صنعت ما قابل رقابت با صنايع ديگر كشورها نيست. البته بايد گفت كه اقدام خوبي هم در زمان مير حسين صورت گرفته و آن اين بود كه در سال‌هاي آخر جنگ، دولت مير حسين درآمد ارزي خوبي داشت ولي در كل در خصوص واردات بايد گفت كه در آن دوران كشتي‌ها در بنادر ما براي تخليه بار خود صف مي‌كشيدند و حتي هزينه دموراژ و تاخير در تخليه بارها را هم از ما مي‌گرفتند.

وي با اشاره به حمايت‌هاي امام از موسوي در زمان جنگ، اظهار داشت: حمايت‌هاي امام در دوران جنگ از موسوي به خاطر اين بود كه دولت بتواند جنگ را هدايت كند اين در حالي است كه امام (ره) چندين بار به موسوي در خصوص مشاركت بخش خصوصي و مردمي در اقتصاد تذكر داده بود كه شايد موضوعي را در نظر داشت كه تا آن زمان انجام نشده بود.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص اينكه برخي دولت را متهم به دروغ گويي مي‌كنند، تصريح كرد: چگونه ممكن است دولتي كه 4 سال كار كرده و آمار و همه مسائل آن در معرض قضاوت عمومي مردم است، موسوي بگويد حكومت اسلامي نبايد دروغ گفته و به مردم فشار بياورد؟ لذا اگر رئيس جمهور دروغ گو است چگونه شوراي نگهبان وي را رد صلاحيت نمي‌كند؟

نبوي افزود: متاسفانه اين فرهنگ به طرفداران آنها نيز منتقل شده همان كساني كه در سال 76 نيز حضور داشتند از اين رو مي‌گويم كه آيا اين اقدامات موجب كمك به جريان‌هايي همانند 18 تير نيست.

وي تصريح كرد: اگر آنها مي‌خواهند اثبات كنند كه دولت دروغ مي‌گويد، از مناظره طفره نروند و در مناظره شركت كرده و با دليل دروغ ها را اثبات كنند كه البته زمزمه‌هاي عدم حضور آنها نيز اين روزها شنيده مي‌شود.

مدير مسئول روزنامه رسالت در خصوص سئوالي درباره هزينه سنگين تبليغات مير حسين موسوي گفت: هزينه هاي كه ميرحسين‌موسوي كه براي تبليغات انجام مي‌دهد و با توجه به تبليغات وي نيز كه پررنگ هم هست، قابل توجه مي‌باشد ولي اينكه هزينه اين تبليغات از كجا آمده است را ما نمي‌دانيم.

وي با اشاره به اتفاقات رخ داده در جريان دوم خرداد اظهار داشت: در مقطع دوم خرداد برخي در مسائل خود تجديد نظر كردند و حتي تجديد نظر آنها تا جايي بود كه دشمني خود با آمريكا را با تجديد نظر به مذاكره تبديل كردند.

سيد مرتضي نبوي اضافه كرد: در آن مقطع كار به جايي رسيد كه به سپاه و بسيج حمله كرده و حتي دفاع مقدس را نيز زير سوال مي‌بردند و بعدها هم مشخص شد كه طيف راديكال آنها در اصل ولايت فقيه هم تجديد نظر كرده‌اند.

وي تاكيد كرد: بنده موجي را كه در سال 76 ايجاد شد، امروز در جامعه نمي‌بينيم چرا كه در استان ها و دانشگاه ها شاهد حمايت دانشجويان از احمدي نژاد بوده‌ام، احمدي نژاد زمينه‌اي در بدنه مردم دارد و مستقيم با مردم در ارتباط است از اين رو حتي مناظره هم براي كانديداهاي ديگر با احمدي نژاد سخت است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: در خصوص هاشمي رفسنجاني بايد بگويم كه وي پس از قطعنامه طرفدار اقتصاد آزاد شد، ولي در زماني كه موسوي نخست وزير بود به شدت طرفدار اقتصاد دولتي‌اي بود كه موسوي آن را انجام مي‌داد.

نبوي با اشاره به شكست هاشمي رفسنجاني از احمدي نژاد در دور نهم انتخابات رياست جمهوري گفت: آقاي هاشمي در سال 84 از آقاي احمدي نژاد شكست خورد و حتي پس از پيروزي آقاي احمدي نژاد به وي اين پيروزي را نيز تبريك نگفت و هيچ وقت دلش نسبت به آقاي احمدي نژاد صاف نشده، چرا كه موضع وي نسبت به آقاي احمدي نژاد "نه " است. البته ظهور اين موضوع را مي‌توان در حمايت فرزندان وي و همچنين حمايت خانم فائزه هاشمي از موسوي و نكبت بار خواندن وضع جامعه از سوي وي و همچنين حمايت حزب كارگزاران و دنبال روي اين حزب از موسوي ديد.

وي در خصوص حضور كرباسچي در ستاد كروبي اظهار داشت: حضور كرباسچي در ستاد كروبي يك پديده است چرا كه به نظر مي‌رسد كروبي روي اثرگذاري كرباسچي در قشري از جامعه حساب باز كرده است.