پس از انتشار اخبار سفر مهدي هاشمي به پاريس و لندن و ارتباط با اپوزيسيون‌هاي خارج نشين و هماهنگي با نهاد‌هاي ضد انقلابي و فتنه در خارج از كشور‌، فعالين سياسي بر سقوط مهدي هاشمي در دام سرويس‌هاي جاسوسي و منافقين وطن فروش تأكيد كردند و خواهان بررسي جرائم سياسي و اقتصادي وي در دادگاه غيابي شدند.

احمد نجابت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به ارتباط مهدي هاشمي با برخي از اعضاي گروه موسوم به شوراي هماهنگي راه سبز اميد افزود:قوه قضائيه هر چه سريعتر بايد اين موضوع را پيگيري كند چرا كه هيچ كدام از عوامل حامي فتنه نبايد از تعقيب مصون بمانند .
وي درادامه با تأكيد بر محاكمه غيابي مهدي هاشمي گفت: تمامي حاميان فتنه در داخل و خارج ايران در صورتيكه با جريان فتنه و اپوزيسيون‌هاي خارجي و داخلي در ارتباط هستند بايد تحت تعقيب قرار بگيرند.
وي تأكيد كرد: در صورتي كه پليس اينترپل در دستگيري اين افراد احمال كند قوه قضائيه جرائم سياسي واقتصادي اپوزيسيون‌هاي خارج نشين را در دادگاه غيابي بررسي خواهد كرد.
*عضو كميسيون فرهنگي مجلس:‌مهدي هاشمي در دامن سرويس‌هاي جاسوسي است

عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به تحركات سياسي مهدي هاشمي در لندن گفت: بي ترديد مهدي هاشمي در دامن سرويس‌هاي جاسوسي است بنابراين هاشمي رفسنجاني بايد به صراحت در خصوص فرزندش اعلام موضع كند.


حميد رسايي نمايندۀ مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به تحركات اخير مهدي هاشمي كمك‌هاي مالي اين فرد بر فتنه گران داخلي ا ظهار داشت: هاشمي رفسنجاني بايد در اجلاس خبرگان در خصوص رفتار‌ها، تحركات، ملاقات‌ها، تلفن‌ها، تهديد‌ها و حضور مهدي هاشمي در لندن توضيح دهد.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينكه وضعيت مهدي هاشمي با نظام اسلامي مشخص است، تصريح كرد: بي ترديد مهدي هاشمي در دامن سرويس‌هاي جاسوسي است، اما آنچه مهم مي‌باشد موضع گيري هاشمي رفسنجاني در قبال فرزندش است.
وي با اشاره به اظهار نظر هاشمي رفسنجاني مبني بر اينكه هر زمان كه دستگاه قضا بخواهد مهدي هاشمي را به كشور باز مي‌گرداند ادامه داد: هاشمي رفسنجاني بايد به صراحت در خصوص رفتار‌هاي فرزندش توضيح دهد و وي را براي محاكمه در دستگاه قضايي به ايران باز گرداند.
ر سايي در خصوص حساب‌هاي مالي مهدي هاشمي نيز گفت: اين شخص به دليل سود سابقه در پولشويي ثروت كلاني را بدست آورده، لذا منابع مالي رسمي مهدي هاشمي ملاك قضاوت نيست بنابراين بايد در خصوص وضعيت مالي اين فرد بصورت خاص مورد بررسي و مطالعه قرارگيرد بعد تصميم گيري شود.
*عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي: مهدي هاشمي با تاسي به منافقين در ورطه نابودي سقوط كرد

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به دنباله روي هاي مهدي هاشمي از منافقين گفت: چنانچه مفسد في الارض بودن مهدي هاشمي محرز گردد پليس اينترپل نبايد در دستگيري و بازگرداندنش به كشور تعلل ورزد.

محمد كريم عابدي نماينده مردم فردوس، طبس، سرايان و بشرويه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران به فعاليت هاي امير مهدي هاشمي در لندن اشاره و اظهار داشت: منافقين با تمام ظرفيت ها و پشتيباني هاي غرب جز چند ترور كور راه به جايي نبردند لذا مهدي هاشمي حتي با دنباله روي از آنها نخواهد توانست كاري از پيش ببرد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تاكيد كرد: قوه قضائيه به كمك وزارت اطلاعات بايد دادگاه تشكيل داده و جرايم مهدي هاشمي را بررسي نمايد.

وي با بيان اينكه بايد تمام فتنه گران خارج نشين منجمله مهاجراني، كديور، عبادي و بالاخص مهدي هاشمي احضار گردند در صورت عدم تمكين به قانون به صورت غيابي محاكمه شوند ادامه داد: قوه قضائيه بايد به كمك وزارت اطلاعات و مدعي العموم دادخواستي را به دادگاه ارائه نمايند و چنانچه اين فرد در رده مفسد في الارض قرار گيرد بايد از طريق اينترپل دستگير و به كشور بازگردانده و محاكمه گردد.

*هاشمي با شكستن سكوت خود از انحراف فرزندانش جلوگيري كند

عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين گفت: تنها برخورد سريع و قاطع با سران فتنه و حاميان آنان مي تواند از پروژه ها و استراتژي هاي جديد ياران فتنه براي مقابله با نظام جمهوري اسلامي جلوگيري كند.

مهدي اسماعيلي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در واكنش به تلاش هاي مهدي هاشمي در خارج از كشور براي تشكيل شوراي هماهنگي جبهه سبز و تهيه اسپانسرهاي مالي براي فتنه گران داخلي از دشمنان بيگانه نظام و اپوزيسيون خارج نشين گفت: اين رفتارها و اقدامات ضد انقلابي نتيجه سكوت هاشمي در برابر فتنه 88 بود كه با بي بصيرتي بعضي از نخبگان اين جريان نفاق به جريان ضد انقلاب تبديل شد.

وي تنها راه مقابله با اين جريان ضد انقلاب را محاكمه هر چه سريع تر سران فتنه و حاميان آنان دانست و خاطر نشان كرد: ديگر صبر پيشه كردن و دادن فرصت به فتنه گران كارساز نيست و براي جلوگيري از اقدامات و استراتژي هاي جديد آنان كه از طرف امريكا و اسرائيل مامور بحران آفريني در كشور شدند تا ايران را كانون توجهات جهاني قرار دهند بايد اقدامات عملي و جدي انجام داد.

عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين تنها راه كور كردن فتنه و جريان هاي ضد انقلابي را محاكمه و برخورد قضايي دانست و تاكيد داشت: تنها محاكمه هر چه سريع تر سران فتنه و اتاق فكر داخلي و خارجي آنان و ايجاد روشنگري در بين آحاد مردم در جهت آشكار كردن اهداف پليد و پشت پرده فتنه ها و آشوب هاي اخير مي تواند هر اقدام و پروژه جديد جريان ضد انقلابي را در نطفه كور كند.

وي در پايان خطاب به هاشمي يادآور شد، هاشمي با شكستن سكوت خود و اعلام موضعي شفاف مي تواند علاوه بر جلوگيري از ادامه فتنه انگيزي ها از انحراف فرزندان خود جلوگيري كند.