برخي سفارت‌خانه‌هاي کشورهاي غربی در تهران، در اقدامي مشکوک و سؤال‌برانگيز، به فراخوان دانشجويان براي شرکت در برنامه‌هايي با عناوين مسابقه، سخنراني، برنامه فرهنگي و... دست زده اند.

در یک نمونه، برخی از اين سفارت‌خانه‌ها با نصب اعلاميه‌هايي در یکی از دانشگاه‌های تهران، از دانشجويان دعوت مي‌کنند تا براي شرکت در اين‌گونه مراسم‌ها، ضمن مراجعه حضوري به سفارت‌خانه‌ها، ثبت‌نام کنند.

پيش از اين نيز جشن‌هاي شبانه‌اي(پارتي) از سوي برخي سفارت‌خانه‌ها و در پوشش‌هاي مختلف برگزار شده بود. که نمونه بارز آن پارتی های معروف سفارت فرانسه در سال های اخیر است.

اما متأسفانه برخي از اين برنامه‌ها که هدف اصلي برگزاري آن‌ها، جذب افراد براي اقدامات سوء امنيتي (جاسوسي و...) است، از غفلت دستگاه هاي دولتي بهره برداری کرده و برای خود مجوز و همکاري لازم را هم کسب می کنند.

پیش تر معاون وزیر اطلاعات درباره جذب نیرو از طریق سفارت خانه ها و محافل غربی هشدار داده بود؛ موضوعی که در جریان فتنه 88 بروز آشکاری یافت. وی با اشاره به اغتشاشات روز عاشورای 88 گفته بود: افرادي كه بعد از روز عاشورا دستگير شدند از طيف‌هاي گوناگون هستند. يكي از آنها شبكه‌اي وصل به سرويس اطلاعاتي آلمان بوده كه توسط ديپلمات‌هاي آلماني نيز هدايت مي‌شدند.

به گفته وی "اين شبكه تعدادي از مردان و زنان جوان بودند كه از طريق همين گروه‌هاي به اصطلاح سبز فعاليت تبليغاتي داشته و ارتباط با سايت‌ها و عوامل خارجي داشتند كه از طريق يكي از زنان عضو اين شبكه به ديپلمات‌هاي آلماني وصل مي‌شدند كه البته در ميهماني‌ها و محافل خصوصي آنها نيز شركت كرده و روزانه با آنها اطلاعات و اخبار را تبادل مي‌كردند."