میز ایران در وزارت امور خارجه کانادا قصد دارد نشان بدهد افراد مختلف در جامعه از کارمند و دانشجو تا کاسب و تاجر و حرف و مشاغل دیگر نسبت به رفع حصر سران فتنه پافشاری دارند.

بر اساس گزارشات موثق میز ایران در وزارت امور خارجه کانادا برای هزارمین روز حصر خانگی میر حسین موسوی ، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در نیمه دوم آبان ماه قصد دارد برنامه‌ای را ترتیب دهد تا قشر های مختلف مردم نامه‌نگاری هایی را با سران فتنه داشته باشند.

میز ایران در وزارت امور خارجه کانادا قصد دارد با این ترفند نشان بدهد افراد مختلف در جامعه از کارمند و دانشجو تا کاسب و تاجر و حرف و مشاغل دیگر نسبت به رفع حصر سران فتنه پافشاری دارند.

بر اساس این گزارش در حالی که سایت کلمه و جرس که در خدمت فتنه گران سبز خارج از کشور است روزشمار حصر خانگی میر حسین و کروبی را برداشته و مصاحبه های فتنه گر اردشیر امیرارجمند به جایی نرسید اما سرویس جاسوسی کانادا بودجه سفارتش در ایران را برای این کار اختصاص داده است.

در این طرح این سناریو مطرح شده است: "طرح بسیار ساده و صمیمانه است: هرکس از هر قشر و صنف و جنس و سن و سواد و قوم و مذهب و … نامه‌ای خطاب به زهرا رهنورد یا میرحسین موسوی یا مهدی کروبی بنویسد و هر آنچه را که دوست دارد در این روزها با آن‌ها در میان بگذارد"

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که علی طباطبایی داماد مصطفی تاج‌زاده که مدیر تلویزیون رسا در مالزی بود و در پی عدم استقبال در سال 1389 تعطیل شد و همکنون ساکن کانادا است و عارفه تاج‌زاده دختر مصطفی تاج‌زاده ساکن کانادا نیز در این پروژه نقش دارند.

 

 

عارفه تاج زاده خرداد 1388 – مالزی

 

عارفه تاج زاده و علی طباطبایی مقابل ساختمان قدیمی پارلمان کانادا

 

 

عارفه تاج زاده دختر مصطفی تاج زاده ساکن شهر اتاوا کشور کانادا