منابع خبری از تلاش فرزند سخنگوی دولت اصلاحات برای دعوت از سید محمد خاتمی به دانشگاه تهران خبر می دهند.

به نوشته جهان این فرد که عضو انجمن اسلامی دانشگاه تهران است، در دیدار اخیر خود با خاتمی از وی دعوت می کند تا در مراسم روز ۱۶ آذر در دانشگاه تهران حضور یابد.

 

خاتمی نیز که تجربه تلخی از آخرین حضورش در دانشگاه تهران در زمان ریاست جمهوری اش دارد، ضمن مخالفت با این درخواست از وی می خواهد مقدمات حضور هاشمی رفسنجانی را برای این مراسم فراهم نماید!

 

گفتنی است هاشمی رفسنجانی پس از حوادث فتنه ۸۸ در جمع های محدود و کنترل شده حضور پیدا کرده و اندک برنامه های عمومی هاشمی نیز، نظیر سفر اخیرش به کرمانشاه با اعتراض مردم مواجه شده بود تا حدی که وی نتوانسته بود سخنرانی خود را به پایان برساند.