پس از ناکامی های اخیر فتنه گران در به اغتشاش کشاندن مناسبت های خود ساخته اشان،یك حزب منحله در همین چارچوب به دنبال صحنه گردانی در سه شنبه آخرسال می باشد.

بر همین اساس بدنبال اعلام رسمی شبکه های ماهواره ای نسبت به تجمع در سه شنبه آخر سال(چهارشنبه سوری خونین)، مسئولین یکی از احزاب منحله و غیرقانونی در تهران و سایر استان ها نیز برنامه ریزی های متعددی در جهت فراخوان کردن نیروهای خود در اقصی نقاط کشور طرحریزی کرده اند.
بر همین اساس قرار است جلسات هماهنگی فتنه گران در سطح کشور برگزار گردد. تا بتوانند اعضای حزب خود را برای روز سه شبنه در تهران حاضر نموده و اخرین اقدامات از قبل شکست خورده خود را به سرانجام برسانند.