به گزارش دولت بهار به نقل ازپایگاه خبری تحلیلی آیین، محمدباقر نوبخت در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت اعلام کرد که درآمد دولت در سال ۹۳ از محل انصراف دهندگان یارانه، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.

 در صورتی که ۱۰۰۰ میلیارد تومان را بر ۵۴۶۰۰۰ تومان، نشانگر یارانه کل سال هر نفر که از حاصلضرب ۴۵۵۰۰ تومان ضربدر ۱۲ نتیجه می شود، تقسیم کنیم تعداد افرادی که از دریافت یارانه انصراف داده اند معادل ۱۸۳۱۵۰۲ (یک میلیون و هشصد و سی و یک هزار و پانصد و دونفر) محاسبه می شود. این عدد به این معناست که تنها ۲ درصد از جمعیت ایران از دریافت یارانه انصراف داده اند .

اگر تعداد انصراف دهندگان از دریافت یارانه را از کل افراد یارانه بگیر قبلی یعنی ۷۷ میلیون و پانصد هزار نفر کم کنیم تعداد متقاضیان یارانه ۷۵۶۶۸۴۹۸ (هفتاد و پنج میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار و چهارصد و نود وهشت) نفر به دست می آیند. اکنون اگر تعداد افراد متقاضی یارانه را بر تعداد کل جمعیت مبنا (۷۷۵۰۰۰۰۰ نفر) تقسیم کنیم، نتیجه می گیریم که ۹۸ درصد از ملت ایران متقاضی دریافت یارانه بوده اند. یعنی همان درصدی از ملت که در سال ۱۳۵۸ به جمهوری اسلامی رای «آری» دادند!

نتیجه این رفراندوم یارانه ای و پیامهای درونی اش به خصوص پاسخ منفی مردم به درخواست های صدا و سیما و دولت آنقدر مهم است که باید در تحلیلهای مجزا به بررسی آن اقدام کرد.

نکته حائز اهمیت اینکه ایرانیان خارج از کشور اساسا امکان ثبت نام نداشته اند.