مرتضوی با بیان اینکه تا پایان کار دولت نمی توان امورات کشور را تعطیل کرد، گفت: بعد از اینکه آقای ترکان این مساله را مطرح کردند من تلفنی برای ایشان رفع شبه کردم و ایشان قول دادند خودشان این موضوع را اصلاح کنند، اما چون اصلاح نکردند، من وارد این مبحث شدم.

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ترکان مشاور رئیس جمهور منتخب گفته است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 40 فرماندار و استاندار عزل شده اند و حکم جدید برای افراد جدید صادر شده است، اظهار داشت: بعد از انتخابات هیچ فرماندار و بخشداری توسط وزارت کشور عزل نشده است.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: به استناد قانون انتخابات ریاست جمهوری برخی فرمانداری ها و بخشداری ها که بلامتصدی بودند، اجازه داده شد به صورت سرپرستی انتخابات را برگزار کنند و چون کار گزینش این سرپرست ها تکمیل نشده بود و ما مشغول برنامه ریزی برای انتخابات بودیم حدود 2 فرماندار و 28 بخشدار به صورت سرپرستی بوده اند که احکامشان بعد از انتخابات صادر شد و بخشی از فرمانداران و بخشداران هم بازنشسته شدند.

مرتضوی با بیان اینکه تا پایان کار دولت نمی توان امورات کشور را تعطیل کرد، گفت: بعد از اینکه آقای ترکان این مساله را مطرح کردند من تلفنی برای ایشان رفع شبه کردم و ایشان قول دادند خودشان این موضوع را اصلاح کنند، اما چون اصلاح نکردند، من وارد این مبحث شدم.

رئیس ستاد انتخابات 92 در پایان خاطر نشان کرد: هیچگونه عزل و تغییری صورت نگرفته و تنها احکام کسانی که به صورت سرپرستی بودند، صادر شده است.