محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی با اعمال نفوذ قصد دارد تا تائید صلاحیت محسن هاشمی را از هیات مرکزی نظارت اخذ کند .

یک سایت مخالف دولت از تلاش جدی نایب رئیس مجلس برای گرفتن تایید صلاحیت یکی از فرزندان هاشمی رفسنجانی خبر داد. این سایت نوشت:

در حالی که هیات اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر تهران صلاحیت محسن هاشمی را برای کاندیداتوری در انتخابات این شورا رد کرده اند خبرها از اعمال نفوذ برخی وابستگان به خاندان هاشمی رفسنجانی برای تائید صلاحیت فرزند وی در انتخابات شورای شهر حکایت دارد .

پس از رد صلاحیت فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط هیات اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات شوراها این تصمیم با اعتراض محسن هاشمی مواجه شد که در نهایت طبق سازو کار قانونی اعتراض وی در هیات مرکزی نظارت کل کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی نیز با اعمال نفوذ قصد دارد تا تائید صلاحیت محسن هاشمی را از هیات مرکزی نظارت اخذ کند .

رای زنی های گسترده باهنر برای تائید صلاحیت هاشمی در حالی است که نهادهای امنیتی نیز با احراز صلاحیت وی مخالفت کرده اند .

هنوز از تصمیم نهایی اعضای هیات مرکزی نظارت در برابر درخواست باهنر برای تائید صلاحیت محسن هاشمی خبری در دست نیست.