دبیر کمیته سیاسی کارگزاران ضمن اعلام حمایت همه جانبه از نامزد اصلاح طلبان، به وی و حامیانش هشدار داد که مباحثی نظیر «گشت ارشاد» نه دغدغه مردم است و نه در حوزه اختیارات رئیس جمهور. محمد هاشمی در گفت وگو با سایت حامیان موسوی(قلم نیوز) اظهار داشت «حزب به این نتیجه رسیده که باید از میرحسین موسوی حمایت کند و در این مسیر از هر نوع حمایتی که در ظرفیت کارگزاران باشد از ایشان دریغ نمی شود».
وی در عین حال با بیان اینکه «ایشان هنوز به طور صریح در حوزه اقتصادی صحبت نکرده و در حوزه اجتماعی نیز به مسئله گشت ارشاد اشاره کرده اند»، گفت: «به نظر می رسد دغدغه اصلی جامعه گشت ارشاد نباشد و بهتر است به حوزه هایی که مستقیماً تحت اختیار رئیس جمهور است توجه بیشتری شود؛ مسائلی چون تورم، مسکن، ازدواج». مشغول شدن مدعیان اصلاحات به بحث های حاشیه ای و جنجالی که محافل افراطی و رسانه ای خاص تبدیل به موضوعات مهم می کردند، باعث سقوط جریان یاد شده نزد مردم شد و مواضع نامزد اصلاح طلبان پس از 20 سال کناره گیری از گود سیاست برای حامیان باتجربه تر وی اسباب نگرانی را فراهم آورده است. مخالفان موسوی در میان اصلاح طلبان می گویند وی به خاطر این انزوای 20 ساله، به روز نیست.