مقایسه بودجه جاری ستاد مشترک سپاه در لایحه بودجه ۹۴ با ارقام قانون بودجه ۹۳ نشان می دهد، بودجه جاری ستاد مشترک سپاه در سال آینده نه تنها افزایشی ندارد، بلکه با کاهش ۳۶ درصدی مواجه شده است.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ دولت در لایحه بودجه 94 کل کشور، مجموع بودجه جاری ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را 7428 میلیارد تومان پیشنهاد داده است که در مقایسه با بودجه جاری 11568 میلیارد تومانی سال 93 کاهش 36 درصدی را نشان می دهد.

لازم به ذکر است که در قانون بودجه 93 کل کشور، دولت 5 هزار میلیارد تومان بودجه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را به عنوان هزینه اختصاصی در ردیف بودجه جاری سپاه لحاظ کرده بود که با 6568 میلیارد تومان هزینه عمومی، مجموع بودجه جاری سپاه در سال جاری به بیش از 11 هزار 568 میلیارد تومان رسیده بود.

این در حالی است که دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال 94 کل کشور، بودجه 10 هزار میلیارد تومانی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را از ردیف بودجه جاری ستاد مشترک سپاه خارج و حذف کرد که با این حساب، مجموع بودجه جاری ستاد مشترک سپاه برای سال‌ آینده به 7428 میلیارد تومان رسید که کاهش 36 درصد را نشان می دهد.

بر این اساس، در واقع تامین مصارف اختصاصی ده هزار میلیارد تومانی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در سال آینده بر عهده دولت نیست.
 

 

"Our President, analytical news site"