يك روزنامه آمريكايي در گزارشي با انتشار تصاويري از حضور گسترده مردم ايران در انتخابات رياست جمهوري نوشت: ايرانيان به احمدي‌نژاد راي دادند.

 

به گزارش فارس، روزنامه "بوستون گلوب " در گزارشي كه در پايگاه اينترنتي خود به همراه تصاويري از حضور گسترده مردم ايران منتشر كرد با اذعان به برتري محمود احمدي نژاد در شمارش آرا تاكيد كرد كه ايرانيان به احمدي نژاد راي دادند.