وزير كشور با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات رياست جمهوري گفت: بنا بر گزارشات بيش از 39 ميليون نفر در اين انتخابات شركت كرده‌اند.

 

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس مستقر در ستاد انتخابات كشور، صادق محصولي وزير كشور دقايقي پيش جديدترين آمار ارائه شده از آرا ماخوذ انتخابات دهم رياست جمهوري را اعلام كرد.

بنابر بر اعلام وزير كشور، از 35 ميليون و 424 هزار و 444 راي ماخوذه صحيح، محمود احمدي نژاد 22 ميليون و 359 هزار و 18 راي، محسن رضايي 607 هزار و 135 راي، مهدي كروبي 308 هزار و 113 راي، ميرحسين موسوي 12 ميليون و 150 هزار و 178 راي را به خود اختصاص دادند.

وزير كشور خاطرنشان كرد: اين آمار مربوط به به 350 شهرستان از 366 شهرستان است كه براساس فرم 28 محاسبه شده و شهر تهران نيز جز اين شهرها مي‌باشد.

محصولي با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات اظهار داشت: بر اساس گزارش‌هاي تلفني وزارت كشور مشاركت مردمي بيش از 39 ميليون نفر بوده است كه 85 درصد از واجد شرايط را در بر مي‌گيرد و اين يك ركورد جديد در انتخابات كشورمان است.