جنبش نتوريا كارتا يا يهوديان ضد صهيونيست ، در بيانیه اي تلاش جمعي از صهيونيستها براي برپايي تجمع در مقابل دفترحافظ منافع جمهوري اسلامي ايران را محكوم كرده و تأکید نمودند "ارائه تصويري از رييس جمهور ايران به عنوان فردي ضد نژاد سامي و متنفر از مردم يهود به وضوح غلط است و يهود و يهوديت در ايران از عزت و احترام برخوردار هستند."

به گزارش پایگاه تحلیلی تبیینی رئیس جمهور ما، خاخام ديويد وايس به نمايندگي از اين جنبش در اين بيانيه اعلام كرد:

"باخبر شديم كه عده ايي موج سوار، قصد دارند تا در روز 20 مارس (29 اسفند ) با حضور در مقابل دفتر نمايندگي حافظ منافع (جمهوري اسلامي) ايران در نيويورك به رييس جمهور ايران اهانت كرده و باعث افزايش تنش شوند.
وي دراين بيانيه افزوده است: يهوديان واقعي در اين روز در مكان ياد شده حاضر مي شوند تا اعتراض خود رابه اين افراد مشكل ساز اعلام كنند و ناراحتي خود را از اهانت و اين رفتار تحريك آميز كه بخشي از روشي است كه مي تواند نتايج فاجعه آميزي در پي داشته باشد، نشان دهند.

اين بيانيه خاطر نشان كرده است: ارائه تصويري از رييس جمهور ايران به عنوان فردي ضد نژاد سامي و متنفر از مردم يهود به وضوح غلط است و يهود و يهوديت در ايران از عزت و احترام برخوردار هستند.

در ادامه اين بيانيه خاخام وايس با اشاره به پديده صهيونيسم افزوده است: صهيونيسم از ابتداي پيدايش سياست ترور و بدنام كردن هركس كه با آنها همراه نباشد را اتخاذ كرده است، اما اين سياست همواره نتايج ناگواري مانند خونريزي و بد اقبالي براي يهوديان دربرداشته است.

در ادامه اين بيانيه آمده است: اين مطلب بايد فهميده شود كه ايده صهيونيسم يعني بازگرداندن يهوديان از تبعيد و تشكيل دولت مستقل يهودي مطابق با تورات ممنوع است و خدواند ما قوم يهود را تبعيد كرد و بازگشت ما از تبعيد را نيز ممنوع كرد. لذا ايده صهيونيسم و دولت آن و بوي‍ژه سياست سركوب، ايجاد هراس و اهانت، با قوم يهود بيگانه بوده واستفاده از اين سياست براي آنها ممنوع است.

خاخام وايس در ادامه با اشاره به سو استفاده صهيونيستها از لقب حضرت يعقوب براي نامگذاري دولت صهيونيستي خاطرنشان كرده است: استفاده صهيونيستها از نام "اسراييل" براي دولت خود بسيار كار ناصواب و غير منطقي بوده و اين دولت نيز دولت يهودي نبوده بلكه صرفا دولتي صهيونيستي است.

بيانيه ياد شده در پايان افزوده است:خدواند به هرفرد يهودي دستور داده است تا شهروندان وفاداري به كشورمحل اقامت خود باشند."