بی بی سی: از تهران گزارش می‌شود که خوش بینی نسبت به مذاکرات اتمی ایران و قدرت‌های جهانی باعث رشد قابل توجه ارزش سهام در بازار بورس شده است.

سایت بی بی سی فارسی روز دوشنبه 28 فروردین (Aprill.16) نوشت: از تهران گزارش می‌شود که خوش بینی نسبت به مذاکرات اتمی ایران و قدرت‌های جهانی باعث رشد قابل توجه ارزش سهام در بازار بورس شده است.

بی بی سی افزود: بنا بر این گزارش‌ها، شاخص بورس تهران در طی هفته گذشته 457 واحد رشد کرده و از مرز 27 هزار واحد گذشته است.

دور تازه مذاکرات ایران و گروه 1+5 که دیروز در استانبول از سر گرفته شد قرار است چند هفته دیگر در بغداد ادامه یابد.

دو طرف مذاکرات استانبول را مثبت و سازنده ارزیابی کردند.