سيد محمد خاتمي بار كه اين روزها سرگرم ساماندهي فعاليت هاي انتخاباتي اصلاح طلبان است در اظهاراتي بار ديگر بر مواضع فتنه انگيزانه خود تاكيد كرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما به نقل از جوان آنلاين،خاتمي در ديدار با افرادي كه جمعي از اساتيد دانشگاه ناميده شدند مدعي امنيتي شدن فضاي دانشگاه ها شده و تلاش كرد ضمن سياه نمايي پيام هايي را براي تحريك دانشگاهيان ارسال نمايد.
در حالي كه تشكل هاي دانشجويي به فعاليت هاي عادي خود مشغول بوده و حتي طي ايام گذشته كه اعتراضات صنفي آنان رويه سياسي به خود نگرفته و بلوغ رفتاري آنان را به نمايش گذاشته است مشخص نيست كه خاتمي چه اصراري دارد تا بر پايه توهمات تكراري سناريوي انتخاباتي خود را به پيش ببرد.
وي همچنين مدعي بسته بودن فضاي مطبوعات شد و بدون اشاره به فعاليت رسانه هاي جديد اصلاح طلبان به حوادث بعد از انتخابات اشاره كرده و فتنه گران را تنها معترض خواند و مقابله با فتنه انگيزي هاي آنان را خشونت و بي تدبري خواند.
اين اظهارات خاتمي در حالي صورت مي پذيرد كه وي نقش خود را در القاي توهم تقلب درانتخابات به ميرحسين موسوي فراموش كرده و عدم تمكين به راي ملت را همچنان در پرونده خود همراه دارد.
وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به بحث انتخابات اشاره كرده و ضمن برشمردن شروط قبلي خود براي نظام هدف اصلي خود بطور ضمني از اين شروط اعلام كرد.
خاتمي در اين زمينه تصریح کرد:«معتقدم اگر در تلقی جامعه در انتخابات اشکالاتی وجود دارد؛ در تعیین صلاحیت ها در رأی گیری باید هم در پی راه کارهای درست بود و هم کوشید این تلقی از میان برود».
وي در حقيقت با اين بيان نشان داد كه گفته ها و شروط وي تنها يك بازي انتخاباتي بوده كه هدف عمده وي گرفتن گارانتي براي تائيد صلاحيت كانديداهاي اصلاح طلبان مي باشد.
هدفي كه قطع يقين تنها با ابراز برائت از سران فتنه واعمال فتنه گران محقق نمي شود.