یک وکیل دادگستری با بیان اینکه باید سازمان امور مالیاتی در مرحله اول به بحث فرار مالیاتی ورود کند، گفت: ما قانونی برای مبارزه با فرار از مالیات داریم اما تاکنون برای چند فراری از مالیات محکومیت صادر شده است؟

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ منصور ملکیدرباره علل فرار مالیاتی به فارس گفت: ساختار اصلی اقتصاد مقاومتی،‌ درآمد اتکا به مالیات است. اگر بحث اقتصاد مقاومتی هم نباشد از نظر اقتصادی اگر درآمدها متکی به مالیات باشد یک اقتصاد باثبات را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته دنیا در مقوله پرداخت مالیات کارهای فرهنگی بسیاری انجام گرفته است تا حدی که می‌توان شاخص‌های آن را در کشورهای درحال توسعه دید. به عنوان مثال شخصی از ایران به آمریکا سفر می‌کند و در آنجا درمی‌یابد که نباید از مالیات فرار کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: این یعنی یک مدیریت خوب افکار عمومی صورت گرفته و فرهنگ پرداخت مالیات ایجاد شده است. این امر ایجابی بهتر از بحث مبارزه و مجازات است.
ملکی اظهار داشت: بحث این نیست که مجازات نباشد بلکه بحث این است که در ابتدا فرهنگ سازی شود. ما در قانون مالیات‌های مستقیم یک مقرره‌ای را برای مجازات کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند داریم، اما به نظر شما تاکنون چند محکومیت افرادی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند در سیستم قضایی کشور صادر شده است؟ آیا واقعا این راهکار موثر بوده است؟
این حقوقدان بیان داشت: به نظرم صرف مجازات و قانون در این زمینه کافی نیست بلکه باید در کنار مجازات کار فرهنگی صورت بگیرد. البته نمی‌شود گفت که ما در قوانین مان نقص داریم. همان یک قانون برای جلوگیری از فرار مالیاتی کافی است و باید یک متولی برای اجرای دقیق آن داشته باشد.
وی در خاتمه گفت: با توجه به اینکه چرخش پول‌ها به صورت بانکی انجام می‌شود و قانون پولشویی‌ هم داریم و این امکان برای مراجع نظارتی اعم از ضابطین و دادسراها و قضات وجود دارد که ورود کنند ولی به نظرم این بحث به دلیل تخصصی بودن باید در مرحله اول سازمان امور مالیاتی ورود کند.
"Our President, analytical news site"