رییس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه براساس گزارش های دریافتی از نهادهای نظارتی، قسمت قابل توجهی از قاچاق در کشور از مبادی رسمی انجام می‌شود درباره حذف ایران کد،گفت: در نظام تولید، توزیع، واردات و صادرات نیاز به یک زبان مشترک است که ایران کد می تواند نقش را ایفا کند، و قطعا جذف آن تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت.

سید مسعود میرکاظمی در گفت ‌و گو با خانه ملت، با دفاع از طرح ایران کد اظهار داشت: باید پذیرفت ایران کد، مزایای بسیاری دارد و به نوعی می توان گفت، اختصاص کد برای کالاهای مختلف مانند کارت ملی برای افراد جامعه است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه ایران کد نقشی در افزایش بوروکراسی ندارد، گفت: در نظام تولید، توزیع، واردات و صادرات نیاز به یک زبان مشترک است که ایران کد می تواند این نقش را ایفا کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به شروع طرح ایران کد از زمان وزارت وی در وزارتخانه بازرگانی ادامه داد: در طرح ایران کد، کالا ها بر اساس ماهیت کدبندی شده اند و این طرح، نقش مهمی در اتخاذ تصمیم گیری صحیح و همچنین برنامه ریزی در بخش های مختلفی مانند مصرف، صادرات و واردات کالا در کشور دارد.

میرکاظمی افزود: ایران کد دارای مزایای فراوان و در ردگیری کالاها نقش مهمی خواهد داشت و می توان گفت خروج ایران کد از سیستم بازرگانی، مانند حذف کارت ملی و یا شناسنامه مردم است و این کار بی تدبیری است و قطعا حذف شتاب زده ایران کد تبعات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.

وی در خصوص طرح شبنم افزود: طرح شبنم با ایران کد متفاوت است، هدف از اجرای طرح شبنم این است که از قاچاق کالا جلوگیری شود.

میرکاظمی در خصوص عدم موفقیت طرح شبنم ادامه داد: در خصوص اینکه عنوان می شود طرح شبنم موفق نبوده و یا برچسب تقلبی، طرح شبنم فروخته می شود، باید مسئولین اجرایی و مدیریت مربوطه در این زمینه پاسخگو باشند و نمی توان به دلیل ضعف در اجرای طرح ها، کل طرح را حذف کرد.

وی گفت: مطلب مهم دیگر این است که متاسفانه باید پذیرفت با توجه به گزارش هایی که به مجلس ارائه شده، به نوعی در گمرکات کشور پدیده قاچاق وجود دارد.

میرکاظمی در خصوص چگونگی قاچاق در گمرکات رسمی کشور گفت: بطور مثال واردکننده ایی ۱۰۰ تن کالا وارد کشور می کند اما به نوعی تنها ۸۰ تن به گمرک گزارش می شود که این ۲۰ تن قاچاق محسوب می شود و حتما باید به این موضوع رسیدگی کرد.

رییس کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: در هرصورت نباید طرح هایی خوب کشور را به دلیل ضعف در اجرا حذف کرد.