با شروع ثبت نام از نامزدهای انتخابات نمایندگی مجلس، جوسازی های تکراری رسانه های بیگانه نیز آغاز شده است. رویترز در همین خصوص نوشت: "این اولین انتخابات سراسری در ایران از سال 2009 (1388) تا کنون است. سیاستمداران برجسته می گویند نامزدهای میانه رو هیچ لیست مجزایی ارائه نمی دهند. عمده سیاستمداران اصلاح طلب اظهار داشتند گروه های طرفدار اصلاحات لیست مجزایی از نامزدهای طیف خود را ارائه نخواهند داد.

با شروع ثبت نام از نامزدهای انتخابات نمایندگی مجلس، جوسازی های تکراری رسانه های بیگانه نیز آغاز شده است.

پس از گذشت سی و چند سال از انقلاب و با پشت سر گذاشتن بیش از سی انتخابات، دیگر مشاهده ی چنین رفتارهایی از سوی رسانه های دشمن تعجب آور نیست. خبرگزاری رویترز در گزارش روز شنبه ی خود با اصرار بر وجود شکاف در سطوح بالای حاکمیت در ایران، نارضایتی قاطبه ی مردم از اوضاع اقتصادی، انزوای بین المللی ایران (که همیشه مورد ادعای غرب بوده است) و با تکیه بر مواردی از این دست نتیجه گرفته که اکنون بزرگترین نگرانی رهبران ایران، عدم مشارکت مردم در انتخابات است.

این نوع پیش بینی های شتاب زده که اساس آنها، شایعاتی است که خود می پراکنند و خود نیز باور می کنند، همیشه تا ایام انتخابات (و حتی گاهی تا پس از انتخابات) ادامه داشته و با اعلام نتایج، که هر بار مشارکت مردم فهیم ایران اسلامی را خیره کننده تر از قبل نشان می دهد، سعی در توجیه دروغ پردازی های خود می کنند.

رویترز نوشت: "این اولین انتخابات سراسری در ایران از سال 2009 (1388) تا کنون است. سیاستمداران برجسته می گویند نامزدهای میانه رو هیچ لیست مجزایی ارائه نمی دهند.

تهران، 24 دسامبر (رویترز)- روز شنبه نامزدهای انتخابات نمایندگی مجلس در ماه مارس شروع به ثبت نام کردند که اولین محک وجهه مقامات دفتری پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 2009 می باشد.

به گفته ی رادیوی دولتی ایران، نامزدها ثبت نام خود را در بیش از 1000 حوزه انتخاباتی برای کسب 290 کرسی مجلس آغاز کردند.

ثبت نام به مدت یک هفته پس از تأیید صلاحیت های سیاسی و اسلامی توسط نهاد تندروی شورای نگهبان -که ناظر بر انتخابات است- ادامه خواهد داشت. محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 پیروز شد و رقبای اصلاح طلب او، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نتایج انتخابات را ”یک بازی خطرناک" نامیدند.

تحلیلگران مسائل سیاسی معتقدند متحدین احمدی نژاد در پی تضمین کسب اکثریت آراء در انتخابات مجلس هستند. اکثریت آرائی که امیدوارند مسیر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 را برای آنان هموار کند.

عمده سیاستمداران اصلاح طلب اظهار داشتند گروه های طرفدار اصلاحات لیست مجزایی از نامزدهای طیف خود را ارائه نخواهند داد، زیرا اقتضائات اولیه ی یک انتخابات ”آزاد و عادلانه" محقق نخواهد شد.

تعیین سیاست کشور در حوزه هایی مانند برنامه ی بحث برانگیز هسته ای و همچنین موارد مربوط به نفت و امور خارجه در حیطه ی وظایف مجلس نیست اما با این حال این نهاد، بر سیاست های اقتصادی ایران اثرگذار است.

محافظه کاران پیش بینی می کنند که اداره ی مجلس بعدی را نیز در اختیار داشته باشند اما انتظار می رود که مجلس با افزایش اعضای تندروی منتقد به دولت، در بروز انتقادات خود از مدیریت اقتصادی احمدی نژاد صریح تر باشد."