سید محمد خاتمی قصد دارد طی دیداری با مراجع و برخی علماء قم، نظر مساعد آنان را برای کاندیداتوری خود در انتخابات دهم ریاست جمهوری جلب کند.
خاتمی در جریان این دیدارها قصد دارد با توجیه برخی رخدادهای ضدارزشی رخ داده در دوران ریاست جمهوری خود، تضمین غیرعلنی برای جلوگیری از تکرار این رخدادها ارائه کند.

گفته می‌شود مجید انصاری مأمور تنظیم وقت برای دیدار وی با مراجع تقلید شده است اما تاکنون تنها 2 نفر از علمای نزدیک به جریان دوم‌خرداد، با این دیدار موافقت کرده و هیچ‌یک از مراجع تقلید در این زمینه اعلام آمادگی نکرده است.
خاتمی در حالی قصد دیدار با مراجع تقلید را دارد که در دوره مسئولیت وی، هاشم آغاجری آموزه‌های دینی را عتیقه و مؤمنین مقلد مراجع تقلید را به میمون تشبیه کرد اما خاتمی و احزاب و سازمان‌های سیاسی همسو با وی، نه تنها این اظهارات را محکوم نکردند بلکه از گوینده آن با تصریح و تلویح حمایت کردند.