مهدی هاشمی رفسنجانی بهرمانی از متهمان فتنه ۸۸، تردد مکرر و روزانه ای به دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد در میدان شهید باهنر(نیاوران) تهران دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما، ندای انقلاب افزود: او روزگاری در طبقه ششم این ساختمان مسئولیت رئیس دفتری هیات امنای دانشگاه آزاد را برعهده داشت که امروز این مسئولیت برعهده برادر کوچکش یاسر است. درهمان ایام از طبقه ششم این ساختمان که امروز محل تردد وی است اسناد مهمی درباره برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و نیز گزارشهای مرتبط با یكی از متهمان فتنه ۸۸ به دست آمده بود.

این سایت در خبر دیگری نوشته است: عمار.ک، بازداشتی فتنه ۸۸ و از گردانندگان سابق سایت های بدنام وابسته به یک آقازاده فتنه گر که پدر وی از استانداران زمان خاتمی بوده، قرار است به زودی به عنوان سردبیر خبرگزاری دانشگاه آزاد منصوب شود. پیش از این با اشاره به انتصاب (نسرین.و) بازداشتی دیگر فتنه ۸۸ به عنوان دبیر سیاسی روزنامه دولت از احیا و رخنه عناصر افراطی در رسانه های کشور به ویژه رسانه های دولتی خبر داده شده بود.

همچنین، برخی مسئولان وزارت علوم پس از رفع ممنوعیت تحصیل شماری از دانشجویان افراطی و ساختار شکن، تلاش های خود را برای احیای شاخه افراطی و غیرقانونی دفتر تحکیم وحدت موسوم به طیف علامه آغاز کرده اند. بر اساس این گزارش با پشتیبانی برخی مسئولان وزارت علوم شورای جعلی احیای انجمن های اسلامی شکل گرفته است.