بررسي فعاليت‌هاي خبري شبكه تلويزيوني CNN در روزهاي اخير نشان مي‌دهد اين شبكه تمام توان خود را در جهت بهره‌برداري از اغتشاشات بسيج كرده است. گردانندگان CNN با قطع برنامه‌هاي عادي به طور ويژه به انعكاس تحولات ايران پرداخته و با استفاده از تصاوير دريافتي از بينندگان كه قابل استناد نيست، حتي كمترين معيارهاي حرفه‌اي انتقال خبر را زير پا گذارده‌اند.    

 گردانندگان CNN تمام توان خود را جهت بهره‌برداري از اغتشاشات اخير در ايران بسيج كرده و حتي كمترين معيارهاي حرفه‌اي انتقال خبر را زير پا گذاشته‌اند.

به گزارش خبرگزاري فارس، بررسي فعاليت‌هاي خبري شبكه تلويزيوني CNN در روزهاي اخير نشان مي‌دهد اين شبكه تمام توان خود را در جهت بهره‌برداري از اغتشاشات بسيج كرده است. گردانندگان CNN با قطع برنامه‌هاي عادي به طور ويژه به انعكاس تحولات ايران پرداخته و با استفاده از تصاوير دريافتي از بينندگان كه قابل استناد نيست، حتي كمترين معيارهاي حرفه‌اي انتقال خبر را زير پا گذارده‌اند.

اين شبكه حتي پا را فراتر گذارده و به آموزش اغتشاشگران روي آورد. شبكه مزبور در برنامه‌هاي مختلفي راه‌هاي هك كردن سايت‌هاي اطلاع رساني كشور ... را به بينندگان خود آموزش داد. همچنين اين شبكه مصراً از بينندگان خواست هرگونه فيلم و عكس حرفه‌اي و غير حرفه‌اي از اغتشاشات اخير را جهت بهره‌برداري به آدرس الكترونيكي CNN ارسال كنند.

لازم به يادآوري است در جريان جنگ غزه و تجاوز وحشيانه رژيم صهيونيستي، برخي رسانه‌هاي غربي و سايت‌هاي اينترنتي به بهانه عدم ترويج خشونت از نمايش تصاوير و فيلم‌هاي اين جنايات خودداري كردند.

از جمله اقدامات ديگر، سرويس يوتيوپ چند روز قبل با تجديد‌نظر در قوانين خود، نمايش فيلم‌هاي تحريك كننده عواطف و احساسات را مجاز اعلام كرد.

تحريك و ترغيب اغتشاشگران به ادامه خشونت و درگيري يكي ديگر از محورهايي است كه توسط CNN دنبال مي‌شود. اين شبكه حتي برنامه «لاري كينگ» را به موضوع ايران اختصاص داد و با تغيير ماهيت اين برنامه و ادعاي دريافت خبر فوري از ايران، دامن زدن به تنش و اغتشاش را پي گرفت. در اين برنامه بازتاب اغتشاشات با استفاده از نظرات كارشناسان مختلف به ويژه كارشناسان غيرمنصف مورد بررسي قرار گرفت. همچنين صحنه‌هايي از زد و خورد نيروهاي امنيتي به نمايش درآمد و نحوه برخورد دولت ايران در مصاحبه‌هاي مختلف به چالش كشيده شد.

نمونه‌هاي فوق كه تنها گوشه‌اي از تلاش همه‌جانبه CNN در تحريك آشوبگران است، اين سؤال را در اذهان ايجاد مي‌كند كه آيا زمان آن فرا نرسيده تا برخورد جدي با رسانه‌هايي كه اصل بي‌طرفي و صداقت را در خبررساني دنبال نمي‌كنند، صورت گيرد.

در حالي كه دولت آمريكا از اعطاي ويزا به خبرنگاران ايراني خودداري مي‌كند بايد صدور ويزا براي خبرنگاران آمريكايي را در پرتو رويكردهاي خصمانه آنها عليه امنيت و ثبات كشور مورد تجديد‌نظر جدي قرار داد و مسئوليت اصلي اين گونه امور را نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در نيويورك بر عهده دارد كه بايد با نگاهي جدي‌تر با اين گونه خصومت‌ها تعامل كرده و به طور دقيق تمامي اعمال و رويكردهاي آنها را ثبت و رصد كند و از اين مهمتر بايد راهكارهايي حقوقي براي دادخواهي نسبت به اين گونه اقدامات متاثر از خط‌مشي‌هاي صهيونيست‌ها توسط CNN را در دستور كار خود قرار دهد.