یک منبع آگاه امنیتی گفت: گروهک منافقین در نامه ای به وزارت خارجه فرانسه از عدم تمدید اقامت خبرنگار ایرانی تشکر کردند.

وی در ادامه افزود: از روز نخست ورود کامران نجف زاده به فرانسه منافقین برای حذف وی دست به کار شده بودند.

بنابر اين گزارش گروهک منافقین که به سرکردگی مریم رجوی در حومه پاریس مستقر هستند با راه اندازی کمپین جمع آوری امضا درخواست اخراج نجف زاده را به وزارت خارجه فرانسه تحویل دادند.

گفتني است نجف زاده که با سمت رییس دفتر صداوسیما در پاریس مجوز ورود به این کشور را دریافت کرده بود در ۱۸ ماه حضور در فرانسه به شدت تحت نظر و محدود بود اما دولت فرانسه که در نهایت نتوانسته بود برچسب امنیتی به وی بزند به دلیل تهیه گزارش های روشنگرانه این خبرنگار ایراني، کارت خبرنگاری وی را مصادره کرد.