در همهمه شرايط بد اقتصادي در کشورهاي آن سوي خليج فارس، برخي از طراحان لباس مقيم امارات به ابتکاري عجيب براي پول درآوردن دست زدند.

عده اي از طراحان لباس ايراني مقيم امارات، با توجه به محبوبيت مهران مديري و سوژه جديدش «مسعود شصتچي» در سريال «مرد دو هزار چهره»، تصوير رايانه اي مسعود شصتچي با شورت ورزشي را تهيه و با چاپ آن بر روي لباسهاي توليدي، به بازار روانه کردند.

 اين تي شرتها که پشت آنها کلمه «امپراتور شصتچي» نيز به چشم مي خورد، به رنگهاي سفيد، آبي و قرمز به بازار آمده است.