در پی خبرسازی های صورت گرفته توسط سایت ها پیرامون حضور دکتر احمدی نژاد در کربلای معلا، سایت خبری که مدعی چنین خبری شده بود اقدام به انتشار تصویری ارشیو که در جریان سفر دکتر احمدی نژاد در پایان دولت دهم گرفته شده است به عنوان تصویر حضور ایشان در اربعین امسال کرده است.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از میدان ۷۲، سرچ تصویر مذکور نشان می دهد که اصل تصویر متعلق به خبرگزاری العالم می باشد که به همراه تصاویر دیگری در جریان اخرین سفر ایشان به کربلا منتشر شده است، از دوستدارن دکتر احمدی نژاد تقاضا می شود که از انتشار اخبار این سایت مشکوک خودداری نمایند،مدیریت سایت مذکور در اختیار فردی است که پیش از این با  سایت “ص” در جهت اتهام زنی های زشت و تولید اخبار زرد نقش پررنگی در جوسازی برضد دکتر احمدی نژاد و حامیان ایشان داشته است.

لینک تصویر منتشر شده در سایت های دیگر در زمان دولت دهم

لینک مشرق نیوز

لینک سایت العالم

لینک سایت مثلث