شبکه سی ان ان: «بسیاری از تظاهرکنندگان در آمریکا و وال استریت می گویند آنها از بهار عربی الهام گرفته اند.»

 شبکه سی ان ان، 20 اکتبر(28 مهر) نوشت: «بسیاری از تظاهرکنندگان در آمریکا و وال استریت می گویند آنها از بهار عربی الهام گرفته اند که رژیم هایی همچون تونس و مصر را سرنگون کرد.»
این شبکه آمریکایی ادامه داد: «آمریکایی ها هم با الهام از بهار عربی از سلاح اینترنت استفاده کرده اند. معترضان فیلم های خود را به شبکه های اجتماعی اینترنت فرستاده و با عنوان هایی مانند تسخیر وال استریت، جنبشی در فیس بوک به راه انداختند. بیش از دو هزار نفر به این جنبش فیس بوکی پیوستند و هزاران نفر هم در توئیتر با آن همراهی کردند. مردم زیادی فیلم های ویدیویی معترضان در اینترنت را تماشا کرده اند.»