شهردار تهران تا این لحظه فقط 'شکل' تبلیغاتش را تغییر داده و به جای پوستر و بنر و ... ترجیح داده با سایت های خبری و تبلیغاتی پر تعداد وارد عرصه شود که درباره هزینه و نحوه اداره آنها سوالات فراوانی مطرح است.

چندی قبل رجانیوز طی مطلبی از 40 سایت تبلیغاتی قالیباف برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم خبر داد.

بر پایه این گزارش، تعدادی از کاربران لینک تعدادی دیگر از سایت های تبلیغاتی حامی شهردار تهران را ارسال کردند که با این حساب، تعداد آنها تا این لحظه به بیش از 50 سایت رسیده است.

گفتنی است قالیباف اخیرا اعلام کرده که هزینه تبلیغاتی اش در سال 84 فقط 3400000000 (سه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) بوده است و البته حجم و مدل تبلیغاتش در آن سال اشتباه بوده و این دوره اشتباه سال 84 را تکرار نخواهد کرد اما به نظر می رسد در عمل اتفاق دیگری افتاده و شهردار تهران تا این لحظه فقط "شکل" تبلیغاتش را تغییر داده و به جای پوستر و بنر و ... ترجیح داده با سایت های خبری و تبلیغاتی پر تعداد وارد عرصه شود که درباره هزینه و نحوه اداره آنها سوالات فراوانی مطرح است.

http://www.mardeamal.com 1

http://havadarportal.ir 2

http://yazdah.ir 3

http://www.ghalibaf.chata.ir 4

http://www.khabarfori.ir 5

http://tehranefarda.com 6

http://www.enekas.info 7

http://metfa.com 8

http://www.fardanews.com 9

http://www.shahrkhabar.ir 10

http://www.hamiyanesobh.com 11

http://www.dolate11.com 12

http://javansb.ir 13

http://hoshdarnews.ir/new/fa 14

http://ghahramannews.com 15

http://www.maznews.ir 16

http://www.ghalibaf.ir 17

http://www.havadar.ir 18

http://shafaf.ir 19

http://www.hamsangar.org 20

http://goftemanevelayat.com 21

http://fararu.com 22

http://www.arzeshha.ir 23

http://www.shenideha.com 24

http://havadarejavan.ir 25

http://www.khayamnews.ir 26

http://haraznews.com 27

http://deilamnews.com 28

http://baghershahr.com 29

http://havadarsemnan.com 30

http://ghalibaftabas.ir 31

http://www.havadarsb.com 32

http://hamyaranpishraft.com 33

http://daneshgahiannews.com 34

http://www.zendeginews.com 35

http://www.nimrooznews.com 36

http://www.mardomnet.com 37

http://roozedavat.ir 38

http://www.emrouziha.com 39

40 http://setademardomi.com

http://entekhabtube.com 41

http://www.ommid.com 42

http://sabzevarfarda.com 43

http://www.920324.ir 44

http://jahady.ir 45

http://ghalibafmedia.com 46

http://www.kandidemohitezist.ir 47

http://www.rooyesh92.ir 48

http://dakkehonline.ir 49

http://www.tehraneemrooz.com 50

http://honarehemasi.ir 51