مدیرمسئول روزنامه کیهان در سرمقاله دیروز خود، رقابت‌های آتی انتخاباتی را در قالب یک سه قطبی ترسیم کرده و در خصوص جبهه جناح راست نوشته است: جبهه اصولگرایان ترجمان دیگری از توده‌های عظیم مردم پاکباخته و شیفته نظام اسلامی است!

حسین شریعتمداری با نادیده گرفتن تعداد بالای نامزدهای جناح راست که نشان از منطق سهم خواهی دارد، مدعی شده: جبهه اصولگرایان با تاکید بر معیارها و ملاک‌های مورد اشاره در عرصه انتخابات پیش روی حاضر می‌شود و مانند گذشته تلاش می‌کند جریان قابل قبولی برای نمایندگی معیارهای یاد شده و مورد پذیرش مردم باشد. این ادعای گزاف در حالی مطرح می‌شود که جبهه مورد نظر مدیرمسئول کیهان، از سال 76 تاکنون در هیچ یک از انتخابات ریاست جمهوری با اقبال مردمی روبه‌رو نبوده و همواره با دست رد مردم روبه‌رو شده است.

شریعتمداری در قسمت دیگری از مقاله خود، تلاش مضحکی انجام داده تا جریان فتنه مورد حمایت امریکا و انگلیس را با جریان عدالتخواه برآمده از متن مردم یکی کند و آن‌ها را «گروه مشترک» بنامد. البته وی که گویا توان تکمیل مقاله وصله پینه‌ای خود را نداشته، در اظهار نظری متناقض تصریح کرده است: قرار است نامزدهای مورد نظر دو گروه مشترک «اصحاب فتنه» و «حلقه انحرافی» به‌طور جداگانه و با ظاهری متفاوت و حتی با تظاهر به اختلاف با یکدیگر مطرح شوند! شریعتمداری در ادامه تکلیف شورای نگهبان را هم مشخص کرده و گفته کاندیدای دولت به یقین از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت خواهد شد!

مدیرمسئول کیهان که هدف از نگارش مقاله‌اش را رفع غفلت اصولگرایان دانسته، به منظور کاستن از تعداد کاندیداهای جناح راست، مثل همیشه به «اخبار موثق و شواهد درخور توجه» متوسل شده است. وی حتی در اعترافی ناشیانه خطاب به برادرانش در جناح راست گفته: احتمال چندانی برای پیروزی شما نیست. زیرا از رویکرد مردمی در مقیاس رأی‌آوری برای ریاست جمهوری برخوردار نیستید.