مسعود سلطانی فر وزير پيشنهادي رييس جمهور براي تصدي وزارت ورزش و جوانان که از مجلس راي اعتماد نگرفت، به عنوان عضو غيرموظف منطقه آزاد کيش انتخاب شد.

خراسان نوشت: در حالي که بر اساس مصوبه 5 شهريورماه وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد، مسعود سلطانی فر وزير پيشنهادي رييس جمهور براي تصدي وزارت ورزش و جوانان که از مجلس راي اعتماد نگرفت، به عنوان عضو غيرموظف منطقه آزاد کيش انتخاب شده بود، بر اساس پيشنهاد جديد وزراي اين شورا که طي روزهاي گذشته به تاييد حجت الاسلام روحاني رئيس جمهور نيز رسيد، عضويت وي تبديل به نوع موظف شده است.