محمد حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس با تأكيد براينكه پروين احمدي‌نژاد در سال 86 در آزمون فراگير مقطع دكتراي دانشگاه پيام نور شركت كرده است، افزود: پروين احمدي‌نژاد پس از طي مراحل كتبي و مصاحبه آزمون فراگير مقطع دكتراي دانشگاه پيام نور جزو بالاترين امتيازات براي پذيرش در اين مقطع بود در نتيجه در مقطع دكتراي دانشگاه پيام نور پذيرش شده و در حال تحصيل است.

وي با بيان اينكه براي پذيرش پروين احمدي‌نژاد هيچ دخالتي از سوي رئيس جمهور صورت نپذيرفته است گفت: در تعدادي از سايت‌ها ذكر شده است كه استادي به دليل ندادن نمره به خانم احمدي‌نژاد از دانشگاه پيام نور اخراج شده است كه اين مورد به شدت تكذيب مي‌شود و اگر كسي ادعايي در اين زمينه دارد مي‌تواند مطرح كند.

وي گفت:‌ متأسفم كه به خاطر اهداف سياسي چنين مباحثي به سايت‌هاي اينترنتي كشيده مي‌شود و افرادي كه دم از اخلاق و ادب مي‌زنند در عمل خلاف آن رفتار مي‌كنند.

رئيس دانشگاه پيام نور اظهار داشت: مسئله تهمت به پروين احمدي‌نژاد و دانشگاه پيام نور از سوي اين دانشگاه پيگيري حقوقي مي‌شود چرا كه اين مبحث يك بحث شخصي و بحث آسيب‌رساني به دانشگاه پيام نور است.

 

*به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دانشگاه پيام نور، بدينوسيله به اطلاع‌مي‌رساند، مطالبي در خصوص ادامه تحصيل خانم پروين احمدي‌نژاد در دانشگاه پيام نور در برخي سايت ها درج شده، كه عاري از حقيقت است.

اين دانشگاه افزود: ايشان به همراه جمعي ديگر در آزمون شركت كرده و طبق مقررات پذيرش صورت گرفته و دانشگاه تاكنون هيچ گونه امتيازي براي ايشان در نظر نگرفته است.

بنا بر اين گزارش، در ضمن هيچ استادي از دانشگاه پيام نور اخراج نگرديده است.