بى‌اقبالى نيروهاى بسيج به گروه‌ها و جريان‌هاى سياسى، موجب شده تا اين جريانات با پيشنهادات مالى به دنبال جذب نيرو از اين طيف برآيند.

 

پيشنهاد 10ميليوني ستاد موسوي به بسيجيانبه گزارش خبرنگار "سرويس فضاي مجازي " خبرگزاري فارس، جوان نوشت؛ طى چند روزگذشته برخى از اعضاى كميته ايثارگران ستاد انتخاباتى ميرحسين موسوى با مراجعه به منازل برخى از فرماندهان حوزه‌هاى مقاومت بسيج خواستارحضور آنان در ستاد هاى انتخاباتى ميرحسين موسوى شده‌اند.

 

آنان همچنين گفته‌اند در صورت موافقت با اين مساله مبلغ 10 ميليون تومان به حسابى كه از سوى آنان داده شود، به صورت على الحساب پرداخت خواهد شد.

 

گفتنى است اين فرماندهان حوزه ها نيز با تاكيد بر مبرا بودن بسيج از فعاليت هاى حزبى با اين پيشنهادات مخالفت كرده و با اشاره به حمايت گروه هاى مخالف نظام از ميرحسين موسوى، همكارى با ستاد وى را مغاير با آرمان هاى بسيج عنوان كرده‌اند.