يك پايگاه خبري تحليلي صهيونيستي از ورود دوباره سران ارشد سازمان اطلاعاتي آمريكا به سرزمين اشغالي درباره مقابله با ايران خبر داد.

 

به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري تحليلي "دبكا فايل "، يك هيئت بلند پايه از سازمان اطلاعاتي آمريكا به همراه سرويس اطلاعاتي وابسته به پنتاگون، براي دومين بار در ماه ميلادي جاري، درباره گفتگو براي مقابله با ايران، وارد اسرائيل شدند.

 

اين گزارش مدعي شد: اين اقدام در راستاي استراتژي "باراك اوباما " رئيس جمهور آمريكا براي جايگزيني گزينه فشار ديپلماسي به جاي حمله نظامي عليه ايران انجام گرفته است.

 

از سوي ديگر، اين جلسه مشترك ميان سران اطلاعاتي رژيم‌صهيونيستي و آمريكا در حالي صورت مي‌گيرد كه منابع اطلاعاتي آمريكا براي دومين بار در ماه ميلادي جاري وارد سرزمين اشغالي شده‌اند.

 

اين منابع صهيونيستي همچنين افزودند كه اين رايزني و همفكري ميان سران اطلاعاتي در جهت اهداف اوباما و براي جلوگيري از درگير شدن اسرائيل به صورت نظامي با ايران تشكيل شده است و در چهار سطح زير تنظيم شده است.

1- ارتباط كامل و جامع ميان كاخ سفيد و دفتر نخست‌وزيري رژيم‌صهيونيستي كه توسط "تام دنيلن " مشاور امنيت ملي آمريكا مديريت مي‌شود.

2- ارتباط مستقيم ميان وزارت دفاع آمريكا و وزارت جنگ رژيم‌صهيونيستي كه در هفته گذشته در ديدار "ايهود باراك " وزير جنگ رژيم‌ صهيونيستي از پنتاگون انجام گرفته است.

3- تبادل مستقيم اطلاعات ميان ستاد مشترك ارتش آمريكا به رياست "مايك مولن " و ستاد مشترك رژيم‌صهيونيستي به رياست "گابي اشكنازي ".

4- تكرار رايزني‌ها و جلسات مشترك اطلاعاتي ميان آمريكا و رژيم صهيونيستي براي رسيدن به توافقات بيشتر.

 

اين اقدامات اطلاعاتي در حالي صورت مي‌گيرد كه يك ديدار محرمانه و چهار جانبه با حضور سازمان‌هاي اطلاعاتي رژيم‌صهيونيستي، اردن، مصر و آمريكا هفته نخست نوامبر در امان برگزار شد كه در آن شركت‌كنندگان وضعيت داخلي ايران و برنامه هسته‌اي آن و وضعيت نظامي خاورميانه در صورت آغاز جنگ در منطقه را بررسي كردند.

 

اين پايگاه خبري همچنين نوشت، ديدارهاي مكرر سران اطلاعاتي آمريكا از خاورميانه در چند ماه اخير، در مقايسه با يكسال رياست‌جمهوري اوباما، بسيار قابل تأمل است.