سلطنت‌طلبان با تاسی از منافقین در تلاشند که ضمن رخنه در تشکل های دانشجویی، نمادهای کهنه پهلوی را نیز ترویج و سیاهه ننگین دوران حضور در ایران را به نحوی پاک کنند.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ سلطنت‌طلبان با تاسی از منافقین در تلاشند که ضمن رخنه در تشکل های دانشجویی، نمادهای کهنه پهلوی را نیز ترویج و سیاهه ننگین دوران حضور در ایران را به نحوی پاک کنند.

دیده بان نوشت: محافل دانشجویی این روزها دستخوش ناآرامی هایی است که جا دارد واکاوی ای جدی از نفوذ برخی جریان های خاص در یکی از نهادهای تاثیرگذار جامعه صورت بگیرد.

در سالهای نچندان دور و طی ایامی همچون فتنه ۸۸ گروهک‌های ضدانقلاب دانشگاه را محملی می دانستند که با استفاده از فضاهای پوششی اهداف خود را دنبال کنند و عمدتا پوشش های خود را در قالب گروه های ظاهرا حقوق بشری و گروه های حامی جریان های دانشجویی دنبال می کردند.

حال بررسی ها نشان از آن دارد که برخی نهادهای وابسته به جریان های خاص سیاسی فضا را برای نفوذ برخی گروه های ضد انقلاب فراهم می کنند.

در یکی از این موارد می توان به حضور سلطنت طلبان در گروه های تشکیل شده در فضای شبکه اجتماعی اشاره کرد.

تجربه ثابت کرده است که شبکه های اجتماعی محفل مناسبی برای بهره برداری گروه های خارج از ایران برای سو استفاده از افراد بالاخص جریان های دانشجویی است.

گفتنی است سلطنت طلبان با تاسی از منافقین در تلاشند که ضمن رخنه در تشکل های دانشجویی و پیگیری اهداف فوق،نمادهای کهنه پهلوی را نیز ترویج و سیاهه ی ننگین دوران حضور در ایران را به نحوی پاک کنند و اطلاعات دروغین را جایگزین آن کنند.
"Our President, analytical news site"