سعيد ليلاز (سردبير روزنامه توقيف شده سرمايه) در گفت‌وگو با ماهنامه نسيم بيداري درباره معيار روابط سياسي و ديپلماتيک با ديگر کشورها‌مي گويد: «آن‌چه در مورد روابط همه کشورها با يکديگر اثر گذار است، نه دين، نه نژاد، نه زبان و انديشه، هيچ کدام نيست. اين‌ها همه فرع است و سر سوزني هم اصالت ندارد. اصلا ايدئولوژي هيچ اصالتي در ديپلماسي ندارد. بلکه ديپلماسي فقط و فقط بر مبناي قدرت حرکت‌مي کند.»

سرویس سیاسی پایگاه 598 - يکي از ماهنامه‌هاي مدعي جريان اصلاح طلبي در گفت‌وگو با سردبير توقيف شده روزنامه سرمايه، به نقل سخناني از وي در حوزه‌هاي اقتصاد و سياست خارجي پرداخت.

سعيد ليلاز (سردبير روزنامه توقيف شده سرمايه) در گفت‌وگو با ماهنامه نسيم بيداري درباره معيار روابط سياسي و ديپلماتيک با ديگر کشورها‌مي گويد: «آن‌چه در مورد روابط همه کشورها با يکديگر اثر گذار است، نه دين، نه نژاد، نه زبان و انديشه، هيچ کدام نيست. اين‌ها همه فرع است و سر سوزني هم اصالت ندارد. اصلا ايدئولوژي هيچ اصالتي در ديپلماسي ندارد. بلکه ديپلماسي فقط و فقط بر مبناي قدرت حرکت‌مي کند.» (1)

وي همچنين مدعي شده است: «آن‌چه امريکايي‌ها‌مي خواهند، سرنگوني نظام جمهوري اسلامي نيست. امريکايي‌ها يک جمهوري اسلامي خشن، ضعيف و منزوي‌مي خواهند که بتوانند يک کاريکاتوري از دشمن در منطقه تصور کنند.» (2)

به نظر‌مي رسد امثال ايشان بايد به تاريخ انقلاب مراجعه کرده و با مروري دوباره بر اهداف مبارزات انقلابي مردم مسلمان و نيز مواضع و ديدگاه‌هاي بنيانگذار انقلاب اسلامي و مقام معظم رهبري، هم بر معيار روابط با ديگر کشورها و هم بر علت دشمني با ايران اسلامي واقف شوند.

مقام معظم رهبري به عنوان سکاندار نظام اسلامي، معيار کار ديپلماسي را عزت، حکمت و مصلحت اعلام‌ کرده‌اند.

معظم‌له درباره علت بنيادين مقابله با امريکا با اشاره به آيه‌ شريفه‌ «فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن باللَّه فقداستمسك بالعروة الوثقى»‌مي فرمايند: «تمسك به حبل‌اللَّه چگونه است؟ با ايمان باللَّه و كفر به طاغوت. امروز طاغوت اعظم در دنيا، رژيم ايالات متحده امريكاست... امروز تجاوز رژيم ايالات متحده و همفكرانش و همكارانش، دنياى اسلام را در وضعيت دشوارى قرار داده است و دنياى اسلام در پيشرفت خود، در موضعگيرى خود، در ترقى مادى و معنوى خود، زير فشار امريكا و همكاران و همفكران اوست.»(3)

حضرت امام خميني(ره) درباره هدف انقلاب اسلامي‌مي فرمايند: «هدف انقلاب ما همان هدف پيامبر عظيم الشأن است. با صبر و تحمل انقلابى به پيش، تا گسترش عدل الهى و اسلام عزيز.»(4) ايشان همچنين درباره اهميت اسلام با عبارت‌هاي مختلف فرمودند: «اسلام و احكام اسلام آن قدر اهميت دارد كه پيغمبرها براى احكام خدا و براى خدا خودشان را فدا كردند و در اسلام، از صدر اسلام به بعد، بزرگان اسلام خودشان را فدا كردند براى اسلام.... اسلام نه وابسته به من است و نه وابسته به تو. اسلام از خداست و همه ما مكلف براى حفظ او هستيم و با قدرت و قوّت‏ حفظ مى‏كنيم او را».(5)

ايشان درباره عمق استراتژي انقلاب اسلامي و عمق نبرد حق و باطل تصريح‌مي کنند: «مسؤولان ما بايد بدانند كه انقلاب ما محدود به ايران نيست. انقلاب مردم ايران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمدارى حضرت حجت- ارواحنا فداه- است... بايد دولت جمهورى اسلامى تمامى سعى و توان خود را در اداره هر چه بهتر مردم بنمايد، ولى اين بدان معنا نيست كه آن‌ها را از اهداف عظيم انقلاب كه ايجاد حكومت جهانى اسلام است منصرف كند».(6)

پي نوشت ها

1. ماهنامه نسيم بيداري، ش 27، تير 92، ص 46

2. همان

3. بيانات در ديدار شركت كنندگان در همايش كنفرانس وحدت اسلامى: 30/5/85.

4. صحيفه امام، ج ‏16، ص 45

5. همان، ج ‏15، ص 113

6. همان، ج ‏21، ص 327