پشتیبان سایتی که مجوز کذایی فتنه ۲۵ بهمن را صادر کرد در تقلای شدید برای اثرگذاری بر انتخابات خبرگان است.

برخی از منابع خبری از تلاش فشرده مدیرمرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که سایت خبری آفتاب نیز دراختیار نامبرده قرار داشته استُ برای تاثیر گذاری بر انتخابات خبرگان خبر دادند.

گفتنی است با توجه به اقدام بسیار خسارت بار سایت آفتاب در صدور مجوز جعلی برای فتنه ۲۵ بهمن نقش آفرینی این عنصر سیاسی در مقطع کنونی می تواند بسیار معنی دار تلقی شود.