یک منبع آگاه با اشاره به نگرانی های آمریکا و رژیم صهیونیستی در خصوص وقوع انقلاب های اخیر در کشورهای اسلامی از تاکتیک صهیونیست ها برای فرافکنی و خروج از محاصره انقلاب های اسلامی ،با شیوه فعال کردن سرپل های خود در کشورهای عضو جبهه مقاومت از جمله فلسطین(غزه) ،ایران و سوریه خبر داد.

وی با بیان اینکه مجموعه رصدها بیانگر نگرانی رژیم صهیونیستی و حامیان آن از تحولات صورت گرفته در مصر و تونس می باشد،گفت:عناصر این رژیم در تخمین و برآوردهای خود نسبت به انتقال پیام انقلاب ایران به کشورهای اسلامی احساس نگرانی عمیقی از خود بروز داده و تاکیدکرده اند که دومینوی انقلاب ایران موجب شده که انقلاب اسلامی در کنار ما خیمه زده و ما در محاصره ایران قرار بگیریم.
این منبع آگاه در ادامه افزود:استراتژیست های رژیم صهیونیستی در تحلیل های خود تصریح کرده اند که ایران در برابر تکی که در سال 88 برنامه ریزی شد(فتنه88)، پاتک سنگینی را بر ما وارد کرده و به مدیریت شرایط پرداخته است.
وی ادامه داد:در تحلیل های عناصر این رژیم، ایران به عنوان نقطه کانونی تحولات منطقه ای مطرح شده و تاکید شده است که مهار تحولات منطقه ای تنها در مهار ایران و ارتباط بیشتر با نیروهای مخالف نظام در درون پذیر خواهد بود.
این منبع آگاه همچنین به فعال شدن حلقه ارتباطی میرحسین موسوی با رژیم صهیو نیستی طی ماه های گذشته اشاره کرد و گفت : اقدامات اخیر موسوی در راستای جدیترین راهبرد رژیم صهیونیستی قابل تعریف است.
وی درتوضیح بیشتر در این زمینه گفت:رژیم صهیونیستی تلاش دارد که برای خروج خود از محاصره انقلاب اسلامی یک خط انحرافی را فعال کرده و در این خط ، محورهای معارضرا در ایران،سوریه و فلسطین(غزه) فعال سازد.
این منبع آگاه دراین زمینه، به مطلب سایت وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت:این سایت بر اساس همین سناریو از برپایی یک راهپیمایی در روزجمعه راهپیمایی 22 بهمن در منطقه غزه و علیه دولت حماس اشاره کرده و مدعی شده است که تظاهرات علیه حماس با شعار«نان،آزادی ،پایان سرکوبگری» برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد:با توجه به این حرکت و نیز تلاش جریان فتنه برای راهپیمایی 25 بهمن کاملا مشخص است که این جریان بنا دارد تا ضمن پیگیری خط انحرافی، به خارج کردن رژیم صهیونیستی از تنگنا کمک نماید.مضاف بر اینکه اولین جایی که درآستانه روز قدس سال 88 شعار «نه غزه،نه لبنان،جانم فدای ایران را » مطرح کرد سایت وزارت خارجه رژیم صهیونیستی بود.
«پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما» بزودی در رابطه با حلقه واسط میرحسین موسوی با سرپل های سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) و تاکتیک این رژیم برای خروج از بحران و محاصره گزارشی منتشر خواهد کرد.