دختر فروهر در برنامه گفتگوی خبری شبکه بی بی سی فارسی با اشاره به ممانعت های وزارت اطلاعات از فعالیت علنی این حزب (گروهک ملت ایران) در مراسم سالگرد فروهر اعتراض و تهدیدات خود را نسبت به مسئولین ایرانی اعلام نمود. در همین راستا روزنامه اطلاعات در اقدامی عجیب و تامل برانگیز با انتشار آگهی مراسم بزرگداشت فروهرها، پیام گروهک معاند ملت ایران را به همین مناسبت در شماره 25743 روز پنجشنبه خود منتشر نمود.

شبکه سلطنتی انگلستان که در روزهای گذشته خبر سازی های گوناگونی را در خصوص سالروز کشته شدن داریوش و پروانه فروهر و پیگیری برگزاری مراسم بزرگداشت رئیس این حزب معاند در ایران پخش نموده بود، چهارشنبه شب در گفتگویی با دختر فروهر آخرین اخبار از برپایی مراسم گروهک ضد انقلاب موسوم به حزب ملت ایران را در این شبکه منتشر نمود.

دختر فروهر در برنامه گفتگوی خبری شبکه بی بی سی فارسی با اشاره به ممانعت های وزارت اطلاعات از فعالیت علنی این حزب (گروهک ملت ایران) در مراسم سالگرد فروهر اعتراض و تهدیدات خود را نسبت به مسئولین ایرانی اعلام نمود.

در همین راستا روزنامه اطلاعات که از بودجه بیت المال ازتزاق می کند در اقدامی عجیب و تامل برانگیز همسو با شبکه بی بی سی فارسی با انتشار آگهی مراسم بزرگداشت فروهرها، پیام گروهک معاند ملت ایران را به همین مناسبت در شماره 25743 روز پنجشنبه خود منتشر نمود.


این اقدام روزنامه اطلاعات در حالی است که اعضای این گروه ضدانقلاب طی بیانیه ای هایی انتخابات گذشته ریاست جمهوری را تحریم نمودند و در وقایع فتنه ۸۸ تلاش های بسیاری برای مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انجام دادند.