جریان ضد انقلاب که در 25 بهمن آشوب اسرائیلی را رقم زده بود در ادامه تلاش برای ایجاد اغتشاش در ایران مستقیما از سوی آمریکا مدیریت و هدایت آشوب در اول اسفند را برعهده گرفته بود.

پس از سازماندهی جریان ضد انقلاب برای ایجاد آشوب و حذف فیزیکی برای تجمعات اول اسفند،تماس هایی مستقیم از آمریکا و با تلفن ثابت با شهروندان ایرانی گرفته شده و از آنان خواسته شده است که برای تجمع در میدان های اصلی شهر و کلید زدن اغتشاشات در خیابان ها حضور یابند.
گفتنی است آنچه که در 25 بهمن و تلاش برای ایجاد تجمع در امروز اول اسفند صورت گرفته به شکل هدایت مستقیم از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده و درحقیقت یک سلسله اقدام مسلحانه برای براندازی جمهوری اسلامی ایران می باشد.