یک شبکه خبری آمریکایی وابسته به پنتاگون در گزارشی به نقل از برخی مخالفان جمهوری اسلامی و یک کارشناس بین المللی، ارتش سایبری ایران را غیرقابل کنترل نامید.

شبکه خبری فاکس نیوز در پایگاه اینترنتی خود می نویسد: ایران در حال مهیا نمودن ارتش سایبری خود برای مقابله با هرگونه منازعه ای در این زمینه می باشد تا بدین وسیله با دشمنانش مقابله نماید.

بنابراین گزارش، رضا کهلیلی (خلیلی) جاسوس آمریکایی در گفتگویی اعلام داشت: جوانان هوادار نظام بسیار زیادی در ایران با سواد بالا و متخصص در امور رایانه ای می باشند و همچنین متخصصین رایانه ای دیگری که بسیار توانمند هستند.

کهلیلی همچنین گفت: حملات سایبری بی خطر و آنچنان هزینه بر نیست و نیاز به موشک و ناو جنگی و از این قبیل ندارد.

محسن سازگارا، فراری مقیم آمریکا مستقر در واشنگتن دی سی، نیز دراین باره به فاکس نیوز می گوید: متخصصین رایانه ای ایرانی برنامه های بسیار پیچیده ای می نویسند که حتی خبرگان رایانه ای خارجی از درک آن عاجز هستند بنابراین دست دولت ایران برای استخدام چنین افرادی بسیار باز می باشد.

دوید آلبرایت، رئیس موسسه امنیت علوم بین المللی نیز گفت: ایران قادر به ایجاد یگان نبرد سایبری خواهد بود و آمریکا باید منتظر حمله سایبری ایران باشد.

فاکس نیوز در خاتمه نوشت: دیری نخواهد پایید که از ارتش سایبری ایران بیشتر بشنویم و باید اذعان داشت که راه خاصی برای مقابله با نبردهای سایبری آنها نیست.