تمركز فعلی جبهه اصلاح طلبان بر روی 4 ضلعی است كه به صورت رسمی یا تلویحی اعلام كاندیداتوری كرده اند بنابراین تلاش ما این است كه كنگره بزرگ اصلاح طلبان را در 30فروردین برگزار كنیم .

مجید محتشمی ،سخنگوی جبهه اصلاح‌طلبان در گفت‌وگو با آریا اظهارداشت:در جلسه اخیر جبهه اصلاح طلبان مباحث مختلفی درباره كاندیداهای احتمالی اصلاح طلبان مطرح شد كه عموم مذاكرات و بحث های داخل این جبهه بر نامزدی آقایان كواكبیان،كمالی ،اسحاق جهانگیری و عارف متمركز شد البته اگر چنانچه چهره های جدید در آینده برای كاندیداتوری مطرح شوند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: تمركز فعلی جبهه اصلاح طلبان بر روی 4 ضلعی است كه به صورت رسمی یا تلویحی اعلام كاندیداتوری كرده اند بنابراین تلاش ما این است كه كنگره بزرگ اصلاح طلبان را در 30فروردین برگزار كنیم .

این فعال سیاسی تصریح كرد:اصلاح طلبان باید بر روی یك كاندیدای واحد اجماع كنند زیرا در این صورت شانس پیروزی اصلاح طلبان دوچندان خواهد شد.