فرزند حسین مظفر رییس ستاد انتخاباتی قالیباف، رییس اتحادیه تاکسیرانی تهران است.

یکی از مسئولان تیم انتخاباتی قالیباف، در یک میتینگ انتخاباتی با حضور گروهی از تاکسیرانان تهران، در ازای ارائه بن 50 هزار تومانی فروشگاه شهروند از آنان خواسته در انتخابات ریاست جمهوری به قالیباف رای دهند.
م.ط که خود نیز عضو کنونی شورای شهر است مسئولیت تهیه فهرست کاندیداهای حامی قالیباف در انتخابات شورای شهر را بر عهده دارد.
لازم به ذکر است، پسرحسین مظفر رییس ستاد انتخاباتی قالیباف، رییس اتحادیه تاکسیرانی تهران است.