میخواهیم مسئولان بدانند تصمیم هایی که میگیرند در این سر دنیا چگونه اعمال می شود و چه بر سر آدم ها می آورد.
امیر امیدنژاد/ لرستان خب: آدم های دولت قبل پول این یارانه را می ریختند به حساب شخصی مردم و چون صدها عابر بانک و کارت خوان در شهر ماست صفها این قدر طولانی نمی شد و کسی خجالت نمی کشید از گرفتن پول یارانه اش. حتی می توانستی نگه داری برای روز مبادا. اگر هم میخواستی این پول را خرج کنی، میرفتی سراغ برنج فروش، بقالی.... اما حالا رفیق تخم مرغ فروش ما می گوید همین روز اول تاثیر روی بازارشان گذاشته است.