«همراه علی و حزب علی باشید»؛

 آیت الله بهجت : «ائمه (ع) برای این روزهای پر فتنه تکلیف مارا مشخص کرده اند و مارا حیران وسرگردان به حال خود وا نگذاشته اند.فرموده اند در صورت اختلاف، با حزب و فرقه ای باشید که با علی(ع) است.باید با احتیاط راه رفت و خوب تشخیص داد کدام اقرب به علی و مرام علی(ع) و راستگوتر است؛ ودر صورت شک، احتیاط و توقف نمود.»

این روزها تشخیص اینکه کدام کاندیدا خوب است و یا بد برایمان سخت شده است.افراد شاخص که برای همه آشنا هستند و شناختشان راحت،ولی در بعضی جاها شناخت جبهه ی حق علیه باطل سخت است. بهتر است این روزها خودمان را به کلام ائمه وحضرت امام و حضرت آقا و بزرگان دین مشغول کنیم تا راحتر تشخیص بدهیم که کدام در جبهه ی باطل و کدام در جبهه ی حق هستند.الحمدلله برای شناخت، کلید زیاد در اختیار داریم