يك تجمع وهابي كوچك در كويت با توهين به مراجع عظام شيعه و از جمله آيت الله سيستاني يكي از مراجع بزرگ و عاليقدر شيعيان جهان در عراق و خاخام خواندن اين مراجع، خواستار الحاق كويت به عربستان شد.

اين مجمع كه نام "تجمع پايه‌هاي امت " را بر خود نهاده و 200 عضو از جمله دو نماينده وهابي پارلمان كويت به نام‌هاي "هايف المطيري " و "وليد الطباطبايي " در آن عضويت دارند، به شدت از "ناصر محمد الاحمد " نخست وزير كويت در رد درخواست اعزام نيروهاي كويتي درچارچوب نيروهاي سپر جزيره به بحرين جهت شركت در سركوب تظاهرات‌كنندگان بحريني به شدت انتقاد كردند.

اطلاعيه منتشره توسط اين مجمع خشم بسياري از شخصيت‌هاي سياسي از جمله نمايندگان پارلمان كويت و شخصيت‌هاي حقوقي و شيعي و سني را برانگيخته است.

"فيصل دويسان " نماينده پارلمان كويت اين سخنان را فتنه‌انگيزانه و تهديدي عليه وحدت ملي كويت و برانگيزاننده آتش اختلافات طايفه‌اي در اين كشور خواند.

هايف المطيري و وليد الطباطبايي اعلام كرده‌اند، درصدند، نخست وزير كويت را به دليل رد درخواست مشاركت در نيروهاي سپر جزيره استيضاح كنند.