عضو حزب کارگزاران سازندگي گفت: در حال حاضر تمامي جريانات سياسي و بسياري از مردم خواهان حضور آيت‌الله هاشمي در انتخابات آينده هستند!!!

"محمد هاشمي " عضو حزب کارگزاران سازندگي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران درباره حضور آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در انتخابات آينده گفت: در حال حاضر تمامي جريانات سياسي و بسياري از مردم خواهان حضور آيت‌الله هاشمي در انتخابات آينده هستند ولي وي تا به اين لحظه درباره ورود به انتخابات صحبتي را انجام نداده است.

وي با اظهار بي‌اطلاعي از حضورآيت‌الله هاشمي در انتخابات آينده افزود: تنها اين را مي‌دانم که بسياري از مردم و جريانات سياسي در حال حاضرآيت‌الله هاشمي را راه نجات ملت مي‌دانند.

عضو حزب کارگزاران سازندگي درباره طرح مذاکره با آمريکا اظهار داشت: مذاکره اگر براساس احترام و منافع متقابل باشد اشکالي ندارد اما اگر زور و تحقير در مذاکره رعايت نشود هيچگاه معنا و مفهومي نخواهد داشت.

هاشمي درباره ورود اصلاح‌طلبان به انتخابات آينده تصريح کرد: تشکل‌ها و احزاب زير مجموعه اين طيف سياسي بايد خودشان درباره ورود به انتخابات تصميم‌گيري کنند.

وي خاطرنشان کرد: به عنوان يک عضو فعال در حزب کارگزاران فعاليت مي‌کنم اما درباره مواضع حزب در انتخابات رياست‌جمهوري آينده شخص کرباسچي به عنوان دبيرکل بايد پاسخگو باشد.